דרום קוריאה קוראת הבוקר לצפון קוריאה לשוב לשולחן המשא ומתן ולדון בנושאים השנויים במחלוקת בין המדינות, כתבינו שלמה ריזל מוסר כי ההזמנה של הדרום באה על רקע התגברות המתיחות בעת האחרונה באזור. ...

דרום קוריאה קוראת הבוקר לצפון קוריאה לשוב לשולחן המשא ומתן ולדון בנושאים השנויים במחלוקת בין המדינות,
כתבינו שלמה ריזל מוסר כי ההזמנה של הדרום באה על רקע התגברות המתיחות בעת האחרונה באזור.