בג"צ החליט לדחות את העתירות שהגישו ארגוני שמאל ומשפחות מחבלים- והורה להרוס את בתיהם של המחבלים מבצעי הפיגועים בירושלים בחודשים האחרונים, ובהם מחבל הטרקטור, ושני המחבלים שבצעו את הטבח בבית הכנסת בהר-נוף. עם זאת , בג"צ הוציא צו ביניים שמונע את הריסת ביתו של המחבל שניסה להתנקש בחייו של פעיל הימין יהודה גליק מחוץ למרכז מורשת בגין בירושלים- וזאת בנימוק שגליק לא קיפח את חייו באירוע. ...

בג"צ החליט לדחות את העתירות שהגישו ארגוני שמאל ומשפחות מחבלים- והורה להרוס את בתיהם של המחבלים מבצעי הפיגועים בירושלים בחודשים האחרונים, ובהם מחבל הטרקטור,
ושני המחבלים שבצעו את הטבח בבית הכנסת בהר-נוף.
עם זאת , בג"צ הוציא צו ביניים שמונע את הריסת ביתו של המחבל שניסה להתנקש בחייו של פעיל הימין יהודה גליק מחוץ למרכז מורשת בגין בירושלים- וזאת בנימוק שגליק לא קיפח את חייו באירוע.