אושרה בממשלה הצעת החוק להעלאת שכר המינימום מ-4300 ש״ח ל-5000 ש״ח • החוק ישפר את משכורתם של 700,000 עובדים • הצעת החוק תועבר השבוע בשלוש קריאות

הממשלה אישרה היום (ראשון) את טיוטת הצעת החוק להעלאת שכר המינימום שתעלה להצבעה ביום רביעי השבוע, בהתאם לסיכום שהתגבש בין סיעות הכנסת וארגוני המעסיקים והעובדים.

כזכור, בעקבות הסיכום בין סיעות הכנסת, אישר היועץ המשפטי לממשלה, כי החקיקה להעלאת שכר המינימום, יכולה להתבצע גם בתקופת הבחירות. עם זאת, לא אישר היועץ המשפטי לממשלה, לעגן בחקיקה זו גם את השינוי הקבוע להעלאת הבסיס לחישוב שכר המינימום ל-52% מהשכר הממוצע. סוגיה זו תטופל לאחר הבחירות.

החוק המוצע נועד להביא להעלאה בשכר המינימום, בהוראת שעה, עד לסכום של 5,000 שקלים חדשים, ולהבטיח כי מההעלאה זו ייהנו רק עובדים אשר, הלכה למעשה, שכרם נמוך משכר המינימום המוצע.

עפ"י החוק שיאושר החל מיום 1.4.2015 יעמוד שכר המינימום לחודש על סך של 4,650 ₪. החל מיום 1.8.2016 יעמוד שכר המינימום לחודש על סך של 4,825 ₪. החל מיום 1.1.2017 יעמוד שכר המינימום לחודש על סך של 5,000 ₪.

החלק הנוסף בהסכם קובע כי מיום 1.4.2017 יעמוד שכר המינימום לחודש על 52 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ב-1 באפריל של כל שנה ולא פחות מ-5,000 ₪, אולם חלק זה לא יאושר בחקיקה לפני הבחירות, עפ"י חוות דעתו של היועמ"ש.

קרא עוד:

[postim]

קידום ההצעה בתקופת בחירות נעשה בהמשך לדיונים שהתקיימו בעניין במשרד המשפטים והוא נעשה בכפוף להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, שהנושא הובא לפתחו. כן נשען החוק המוצע על עקרונות מוסכמים שגובשו בעניין זה בין המדינה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה.

שר הכלכלה, נפתלי בנט, ציין כי להסכמה בין כל הגורמים בכנסת, נציגי העובדים והמעסיקים, חשיבות רבה בהבאת חוק המאזן בין הצורך האמיתי להעלות את שכר העובדות והעובדים לבין קשיי המעסיקים והמשק. הסכמה זו תמנע דחיה בקידומו של חוק בעל חשיבות כלכלית ואנושית גם יחד.

ביום רביעי (א' בשבט) בשעה 11:00, תתכנס הכנסת על מנת לדון בהצעת חוק שכר מינימום, בקריאות ראשונה שנייה ושלישית.