הריבית לחודש פברואר-ללא שינוי

בנק ישראל החליט להותיר את הריבית במשק על כנה. לפיכך הריבית לחודש פברואר 2015 תישאר ברמה של רבע אחוז.

בנק ישראל החליט להותיר את הריבית במשק על כנה.
לפיכך הריבית לחודש פברואר 2015 תישאר ברמה של רבע אחוז.

כתבות קשורות