ח"כ אלי ישי מבקש לקיים בכנסת דיון מיוחד שיעסוק בפיטוריהם של העובדים במפעלים בדרום....

ח"כ אלי ישי מבקש לקיים בכנסת דיון מיוחד שיעסוק בפיטוריהם של העובדים במפעלים בדרום.