לרגל סיום המבצע הלאומי 'מנוחה בכבוד' לקבורת אלפי רקמות אדם שנמצאו במכון המשפטי באבו כביר, התברכו ראשי הארגון מפי נשיא מועצת החכמים, אשר התרגש מאוד לשמוע על הפעילות לשמירה על כבוד המת

ראשי זק"א ת"א התברכו אצל מרן נשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום כהן שליט"א לקראת ז' אדר ולרגל סיום מבצע 'מנוחה בכבוד' ובמסגרתו הביאו אלפי רקמות אדם לקבורה.

במהלך השנתיים וחצי האחרונות פעלו מתנדבי ארגון זק"א תל אביב במסגרת המבצע הלאומי "מנוחה בכבוד", אשר הובל ידי משרד הבריאות, במסגרתו אלפי מכלים עם רקמות של חללים שנותרו במכון לרפואה משפטית באבו כביר לאחר שעברו נתיחה לאחר המוות, הובאו לקבר ישראל, ממטולה ועד אילת בקבר המנוח או בקבר כללי.

קרא עוד:

[postim]

מדי שבוע יצאו מתנדבים בליווי אנשי מקצוע לפתוח קברים ולערוך הלוויה זוטא נוספת. בד בבד אלפי מכלים נקברו בקבר כללי שנרכש לשם כך בבית עלמין ירקון לאלו שבחרו את הקבורה בדרך זו.

את כל המבצע ליווה רב הארגון הגאון רבי יעקב רוז'ה שנחשב לבר סמכא בתחום השמירה על כבוד המת, ופיקח מקרוב אחר ביצוע ההוראות ההלכתיות הנוגעות לתחום קבורת הרקמות.

"אתם חשובים יותר מכל דבר אחר"

בביקור אצל מרן חכם שלום כהן השתתפו רב זק"א ת"א הגאון רבי יעקב רוז'ה, מנכ"ל זק"א ת"א ר' צבי חסיד, אחראי מתנדבים שמואל קלמן ומפקד בסיס בני ברק יעקב שילר. חברי המשלחת תיארו באזני מרן הגר"ש את הליך הקבורה והמבצע הענק אשר התקיים בשנתיים האחרונות.

נשיא מועצת חכמי התורה התרגש לשמוע על הפעילות המורכבת אשר הצריכה התמודדות פיזית ונפשית רבה מצד מתנדבי הארגון, וציין בחיבה "אתם חשובים יותר מכל דבר אחר". מרן הגר"ש הוסיף "פעילות זק"א זה קידוש השם וחשוב לי להיות עמכם".

למרן הגר"ש כהן הוגשה חוברת הלכתית אשר נערכה בידי רב הארגון הרב יעקב רוז'ה. נשיא מועצת החכמים הפציר ברב רוז'ה להוציא את ספרו בציינו ש"עם ישראל מחכה לזה".

זקא אצל חכם שלום כהן (10)

זקא אצל חכם שלום כהן (6)