שעה קלה לאחר סיום החתונה המלהיבה בחצר הקודש טאהש אנו מגישים בפניכם את הגראמען שהרטיט את לבבות החסידים • האזינו

חרוזי קודש והתעלות שנאמרו בהחתונה הגדולה לפני כ"ק האדמו"ר הרה"ק מטאהש שליט"א, במעמד המצוה טאנץ המרומם בנישואי נכדתו הכלה תחי׳ בת מורינו הרב יצחק אייזיק פיש שליט״א אור ליום ו׳ אדר תשע"ה.

הגראמען חובר ע"י הרב מוה"ר שמעון עזריאל יחיאל לעווי שליט"א מגיד מישרים בקרית טאהש שחיבר בכשרונותיו הברוכות את החרוזים היקרים ושיבצם בתוכן עשיר ואמרות יקרות משולבות. הושר בפי הר"ר יוסף מאיר הרשקוביץ הי"ו.

לנוחות המאזינים מצורף קובץ המילים להורדה

חתונה טאהש (1)הקהל הרב בעת המצווה טאנץ

[gview file="http://www.jdn.co.il/wp-content/uploads/2015/02/זכרנו-נא-הפעם-הזאת.pdf"]