בית הדין הרבני בירושלים נפרד מהראב"ד היוצא הגאון רבי ישראל יפרח וקיבל את פניו של הראב"ד החדש הגאון רבי אברהם שיינפלד

במעמד הראשון לציון הרב יצחק יוסף, אבות בתי הדין, דיינים, היועץ המשפטי של בתי הדין הרב שמעון יעקבי, רבנים ואישי ציבור, נפרד בטקס מכובד ומרומם בית הדין הרבני בירושלים מראש אב בית הדין המכהן הגאון רבי ישראל יפרח וקיבל את פניו של ראש אב בית הדין החדש הגאון רבי אברהם שיינפלד.

בתחילת האירוע כובד הגר"י יוסף בקביעת מזוזה במבנה החדש של בית הדין האזורי, ולאחר מכן עברו המשתתפים לאולם הכינוסים של בית הדין שם נערך טקס החלפת הראב"ד.

את הנאום המרכזי נשא הראשון לציון הגר"י יוסף שליט"א שברך את הגר"י יפרח וסיפר על הקרבה העמוקה שהייתה ביניהם עת החלו לימודיהם יחדיו בכולל לדיינות וכבר אז נצטיין במיוחד בנועם הליכותיו. לאחר מכן ברך את הראב"ד הנכנס הגאון רבי אברהם צ. שינפלד שליט"א שיצליח בתפקידו לרומם את קרן בית הדין בירושלים בפרט ובתי הדין כולם בכלל.

בית הדין הרבני בירושלים חילופים בצמרת (2)

בית הדין הרבני בירושלים חילופים בצמרת (1)

בית הדין הרבני בירושלים חילופים בצמרת (4)