כ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אהרן התייחס היום לאחר תפילת מוסף לאסון הכבד שפקד את קהילתו עם פטירתו של החתן יצחק סאמט ז"ל, שנרמס ונפגע קשות במהלך הלוויית הגר"ש וואזנר זצוק"ל • "שכל אחד יתחזק באמונה", אמר האדמו"ר

אבל כבד בחסידות תולדות אהרן עם בא בשורת פטירתו של החתן יצחק סאמט ז"ל, אשר היה נמנה על חסידי החצר.

כ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א, אשר עודכן לאחר סיום תפילת שחרית על פטירתו של החתן נשא הבוקר, מיד עם סיום התפילה דברי חיזוק בעקבות האסון.

כפי שדווח רבות בימים האחרונים, החתן יצחק סאמט ז"ל נרמס ע"י המוני בני אדם אשר באו לחלוק כבוד אחרון למרן פוסק הדור בעל שבט הלוי זצוק"ל, בעת אשר הוצאה המיטה ממדרגות היכל ישיבת חכמי לובלין.

במהלך הימים האחרונים נאבקו טובי הרופאים בבית החולים בלינסון שבפתח תקווה על חייו של החתן, ובמקביל נערכו כל העת משמרו של תפילה ולימוד לרפואתו. כמו"כ אמש בהוראת האדמו"ר הוסף לחתן השם "ברוך", אך הבוקר למנגינת כל לב, והמוני עמך בית ישראל אשר עכבו בדאגה אחר מצבו של החתן, השיב החתן יצחק סאמט ז"ל את נשמתו ליוצרה.

כאמור, בעקבות הבשורה המרה, אבל כבד בחסידות תולדות אהרן אשר החתן המנוח היה נמנה על שורות החסידות.

היום לאחר תפילת מוסף עלה האדמו"ר לארון הקודש בבית המדרש הגדול שבמרכז שכונת מאה שערים בירושלים עיה"ק ונשא דברי חיזוק בפני חסידיו.

"אגוטען מועד", פתח האדמו"ר, ואמר, "שה' יעזור שיהיו מועדים לשמחה וחגים וזמנים לששון, ושכל אחד יתחזק בעת הזו באמונה ובטחון".

האדמו"ר הוסיף, "בכוח האמונה לא יהיה הרהור כל דהוא. צדיק ה' בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו, אתם תאמינו בזה". וסיים בברכה "שהקב"ה ייתן לנו חיים ובריאות".

ההודעה ב'קול אנ"ש' של חסידי תולדות אהרן על פטירתו

העירכות להלוויית יצחק סאמעט ברחובות ירושלים