במסגרת התכנית החדשה, יזכו חקלאים אשר יסבו את שטחי גידול הפלפל שלהם לגידולים אחרים למענקי מדינה בשיעור של 70%, במטרה להביא לפיזור הסיכונים של החקלאים בפריפריה ולהמשך קיום וצמיחה של ההתיישבות החקלאית

ענף הפלפל הנו ענף הייצוא המשמעותי ביותר של החקלאות בישראל בשנים האחרונות, כאשר עיקר שטחי הגידול נמצאים בערבה המתבססת על גידול זה כמקור תעסוקה עיקרי. בעקבות משבר הייצוא החקלאי מול מערב אירופה ורוסיה, שהם יעדי השיווק העיקריים של תוצרת היצוא החקלאית הטרייה, סיכמו משרדי החקלאות והאוצר על תכנית חדשה שמטרתה לסייע ליצואני הפלפל בפריפריה להתגבר על המשבר, ולהמשיך את העיסוק בחקלאות תוך פיזור סיכונים טוב יותר לעתיד.

צוות בראשות אודי אדירי, סגן הממונה על התקציבים וצביקה כהן, מנכ"ל בפועל של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בשיתוף התאחדות חקלאי ישראל גיבש חבילת סיוע ליצואני הפלפל הטרי, תוך טיפול נקודתי נרחב באזורי עדיפות לאומית.

במסגרת התכנית שהיקפה 100 מיליון ₪ יוכלו חקלאים לפנות לקבלת מענקי מדינה ממשרד חקלאות בשיעור של 70% מהיקף ההשקעה ולראשונה יאפשר קבלת מקדמה של 20% מההשקעה עם הצגת האישורים הנדרשים לחקלאים אשר עיקר גידולם הנו פלפל, במטרה להסב את שטחי הגידול שלהם מפלפל לגידולים אחרים.

קרא עוד:
[postim]

במקביל, נבחן בימים אלו, מודל למתן ההלוואות ארוכות טווח באמצעות הבנקים בערבות מדינה לחקלאים המייצאים את תוצרתם.

כמו כן, יפורסם מסלול חדש לעידוד התארגנויות של חקלאים לייצוא משותף לחו"ל וכן תגבור המחקר והפיתוח החקלאי האזורי לצורך פיתוח חלופות לגידול פלפל.

במשרד החקלאות אומרים כי הם רואים חשיבות בשימור וחיזוק חקלאות הפועלת בסביבה תחרותית גלובלית, המתבססת על יתרונות יחסיים. התכנית החדשה מביאה לידי ביטוי את השמירה על ההתיישבות החקלאית בפריפריה תוך ביסוס החקלאות כענף כלכלי ותחרותי.