מעניין, שאין בתוכנית שום קו מאזורים החרדיים בירושלים.