התערוכה, בסגנון חדשני ומרשים, להטמעה מקורית של מצוות השמיטה והלכותיה, הופקה בהפקת ענק מבית המרכזייה הפדגוגית "זרעים", מיסודו של הרב שמואל מרדכי מינץ זצ"ל, ממניחי היסודות להנחלת מצוות השמיטה והמצוות התלויות בארץ, בשיתוף "קרן השביעית"

תערוכה ייחודית להמחשה ויזואלית מרתקת וחווייתית של שנת השבע, על כל מרכיביה והיבטיה, להמוני ילדי העיר בני ברק, עירו של מרן החזון אי"ש זצוק"ל שממנו יצא דבר השמיטה לכל רחבי הארץ, נפתחה במעמד רבנים ואישי ציבור באולם "היכלי עונג", הממוקם מתחת לביה"ס "אוהל צביה".

התערוכה, בסגנון חדשני ומרשים, להטמעה מקורית של מצוות השמיטה והלכותיה, הופקה בהפקת ענק מבית המרכזייה הפדגוגית "זרעים", מיסודו של הרב שמואל מרדכי מינץ זצ"ל, ממניחי היסודות להנחלת מצוות השמיטה והמצוות התלויות בארץ, בשיתוף "קרן השביעית", הנושאת את משא שמירת השביעית ע"י גיבורי הכוח עושי דברו ובסיוע עיריית בני ברק. התערוכה, שטרם נראה כמותה להנחלת מצוות השמיטה בקרב הדור הצעיר, עומדת תחת השם המקורי "היבשת השביעית", להדגשה כי ביבשת השישית אנטארקטיקה אין לציבור החרדי עניין לבקר, אך הוא שואף להכיר את היבשת העוסקת בענייני השביעית.

קרא עוד:
[postim]

לתערוכה המיוחדת, הבנויה כמרכז מבקרים, כבר הגיעו מאות רבות של תלמידים מתלמודי-תורה וממוסדות חינוך שונים, וצפויים לבקר בה אלפי תלמידים בסיורים מודרכים ומתואמים שינחילו את ערכי מצוות השמיטה ואהבתה. בהתאם למדיניות הרב חנוך זייברט, ראש העיר לאפשר לכל ילדי העיר ליהנות מפעילויות מח' התרבות במחיר השווה לכל נפש, נטלה על עצמה עיריית בני ברק את מימון העלויות ומחירי הכניסה, למעט השתתפות סמלית שתיגבה מכל תלמיד בסך 5 שקלים בלבד. התערוכה פועלת ביזמה משותפת של אגף החינוך העירוני, בראשות הרב אליהו דדון, סגן רה"ע ובהנהלת הרב יהונתן ספרא ומח' התרבות של העירייה, בראשות הרב שלמה קוסטליץ, חבר הנהלת העירייה ובהנהלת הרב יעקב רוזן.

הביקור במתחם אורך כשעה וחצי, כאשר המבקרים צפויים לסייר במרחב ההיסטורי, המתאר נקודות זוהרות בהיסטוריה של שמירת השמיטה בארץ ישראל, במתחם שמיטה מהתורה – המחשת המלאכות האסורות בשמיטה מן התורה, בשוק שמיטה – חוויה של מקח וממכר, תוך כדי לימוד הלכות סחורה בשוק צבעוני ומיוחד, ומתחם הגיבורים – מיצג מרגש בעקבות ההתמודדות של האיכרים – גיבורי הכוח שומרי השביעית. הסיור ממשיך למתחם ידע מיוחד בדיני השמיטה והלכותיה, למתחם 'ארץ ישראל' העוסק בכלל המצוות התלויות בארץ, ובמיצגי השביעית המומחזים באמצעות דמויות קומיקס צבעוניות.

הסיור והצגת התערוכה בפני רבנים ואישי ציבור נפתחו ע"י הרב יהושע מינץ, מנכ"ל "זרעים" שתיאר את המרחב ההיסטורי בתערוכה בו נראים רשמים מהתהלוכה המפורסמת לסיום שנת השמיטה ה'תשס"א, ברחוב חזון אי"ש בבני ברק, בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי ישראל ואלפי תושבי העיר שיצאו להוקיר ולעודד את החקלאים שומרי השביעית, וזאת לאחר התפילה על קברו של מרן החזון אי"ש זצוק"ל ביום הסתלקותו – י"ז באלול. לאחר דברי הרב מינץ עברו המבקרים בחדרים כדי לראות את המוצגים המאירים כל פינה במצווה מיוחדת זו.

הרב חנוך זייברט, ראש העיר הזכיר בדבריו את מעשיו הכבירים של הרב שמואל מרדכי מינץ זצ"ל, שניהל את קרן השביעית באותם ימים, וגם בערוב ימיו עדיין פעל בלהט נעורים להרחבת מסגרת קרן השביעית, חיזק ידם של החקלאים הממלאים את המצווה במסירות נפש שלא תתואר ואף דאג לייסוד "מכון זרעים" להרבות חיילים גם ליתר המצוות התלויות בארץ.

הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע וחבר הנהלת קרן השביעית הביא את ברכת הקרן לראשי "מכון זרעים" על יזמתם הגדולה ופעילותם הייחודית להטמעת ערכי מצוות השמיטה והמצוות התלויות בארץ בקרב כלל ישראל, ובין היתר, מהווה התערוכה הייחודית דוגמא נפלאה לפעילות זו.

הרב אליהו דדון, סגן רה"ע וראש אגף החינוך הדגיש, כי האגף רואה בפעילות זו זכות ערכית וחינוכית, גם יחד, להנחלת ערכי מצוות השביעית לילדי העיר- דור העתיד.

הרב שלמה קוסטליץ, חבר הנהלת העירייה וראש מח' התרבות ציין את המיזם  הייחודי כיסוד מרכזי להנחלת בשורת השמיטה לרבבות צעירי הצאן בדרך מקורית והביע את תודתו להרב יעקב רוזן, מנהל מח' התרבות ולצוות המחלקה הדואגת להבאת המיטב והמרב בחוויות תורניות וערכיות לילדי העיר.

הרה"ג ר' משה מינץ שליט"א, ראש כולל הלכות זרעים עמד בדבריו על הקשר בין התערוכה לפרשת בהר והקרבה לל"ג בעומר, יום הילולת רבי שמעון בר-יוחאי שהקפיד מאוד במצוות השמיטה, כפי שמסופר בירושלמי שהתיר לעצמו ללקט ספיחין, וגער בו הרשב"י והרי חברי אוסרים וקרא עליו פורץ גדר, וע"כ פסק הרמב"ם שהמלקט ספיחין לוקה, ומכאן שמידה טובה מרובה להחדיר בנוער את מצוות השמיטה,  ועל כן יש להביע תודה והוקרה להרב חנוך זייברט, ראש העיר ולצוות העירוני על הסיוע המרשים ולצוות זרעים; לסופרת גב' הדס אירנשטיין, רכזת התוכן על החשיבה והביצוע הבלעדי ולר' משה פרדס, ראש צוות ההפעלה במיזם על המאמצים הברוכים להבאה לילדי ישראל של תחושת החקלאים מוסרי הנפש לשמירת מצוות השיטה, שבזכותה יגאל עם ישראל במהרה.