ישראלי ממוצע צרך בשנת 2014 כ- 174 ליטר חלב, המהווים כ- 870 כוסות חלב • תנובת הפרה המקומית היא הגבוהה בעולם ועומדת על 12,083 ק"ג חלב לפרה בשנה • שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל: ״מדובר בתוצאה ישירה של יעילות לצד טכנולוגיה ישראלית מתקדמת פרי פיתוח מכוני המחקר הישראליים המתקדמים"

ענף החלב בישראל עובר בשנים האחרונות שינויים רבים שחלקם קשורים לתהליכים המתרחשים בארץ, וחלקם קשורים לשינויים גלובליים בענף החלב, כגון שינויים במחירי מספוא מיובא ומקומי ובמחירי אבקות החלב, שינויים בשערי החליפין, כניסה של מדינות חדשות לענף, כדוגמת סין ושינויים אקלימיים, המובילים להתחממות גלובלית ועלייה בתדירות פגעי טבע.

קרא עוד:
[postim]

על פי נתוני משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומועצת החלב, שנת 2014 התאפיינה בעלייה בביקוש לחלב ומוצריו בגובה של כ- 0.8%. צריכת מוצרי החלב מייצור מקומי לנפש בשנת 2014 הייתה שקולה לכ- 174 ליטר חלב בשנה. הצריכה לנפש של מוצרי חלב נחלקת בישראל לחלב שתייה ומשקאות– כ- 54 ליטר, תוצרת ניגרת ומעדנים– כ- 23 ליטר, גבינות לבנות– כ- 12 ק"ג (השקולים לכ- 51 ליטר) וגבינות קשות – כ- 4 ק"ג (השקולים לכ- 46 ליטר).

תנובת החלב לפרה בישראל היא הגבוהה ביותר בעולם! הישג זה יש לזקוף בראש ובראשונה לרפתני ישראל, וכן למערכות המחקר וההדרכה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר המלוות אותו ולמערכות המרכזיות האחרות: מועצת החלב, התאחדות מגדלי בקר וספר העדר, האגודות להזרעה מלאכותית ולשירותים וטרינריים. שנת 2014 התאפיינה בעלייה מותנה בתנובה הממוצעת לפרה אשר עמדה על 12,083 ק"ג לפרה בממוצע. מספר הרפתות בארץ עמד בסוף 2014 על 810 (כ- 3,000 רפתנים), לעומת 1,026 בסוף שנת 2005 ירידה של 21%. לעומת זאת הייצור הממוצע לרפת עלה באותה תקופה בכ- 59%.

אילוסטרציה: נתי שוחט-פלאש 90