אנחנו עושים את המות לחילונים אז הם עושים בחזרה לנו. אם זה נקרא לתחרדת לעשות הפגנות??????עכשיו אנחנו אוכלים!!!!!…