הגרש"ד גרוס התקבל במעונו של ראש ישיבת סלבודקא ודן עמו בחובת המעבר לקרנות הון כשרות

במענה לשאלת הגרש"ד גרוס שליט"א דן מרן הגר"ד לנדו שליט"א בשאלה האם יש לעבור לקרן כשרה או שניתן להסתפק ב'הודעה חד צדדית'

בערב שבת קודש, בפניא דמעלי דשבתא, הופיע הגרש"ד גרוס שליט"א רב חסידי גור באשדוד, יחד עם חברי בד"ץ הקריות שליט"א, במעונו של ראש ישיבת סלבודקא הגאון רבי דב לנדו שליט"א לברר וללבן יחד את סוגיית החובה לעבור לקרנות כשרות 'גלאט הון'.

כשעה שלמה שוחחו בהלכות ריבית, בעניין הלוואה לחברות בע"מ, קניית אג"ח ממשלתי, תוקפו של היתר עיסקא בין שני חילוניים, גדרי לפני עוור בהפרשה לקרנות פנסיה המלוות בריבית ומחזיקות בחברות מחללי שבת, והאם ניתן להישאר בקרן לא כשרה על סמך 'הודעה חד צדדית' שבה מבהיר כי אינו רוצה שיהיה לו חלק בעסקים אסורים.

הגרש"ד גרוס שליט"א העלה את השאלות הנוגעות בעניין הקרנות הכשרות, ואת האיסורים הכרוכים בהפרשה לקרנות שאינם מפוקחות, והעלה את טענתו שאפי' אם יש תוקף להודעה חד צדדית מכל מקום עדיין זה מועיל רק שלא יחשב מלווה בריבית אבל לא פתר את האיסור של לפני עוור, אלא שפלפל אם שייך ללכת אחרי הרוב, מפני שרוב האג"חים יש בהם היתר עיסקא.

קרא עוד:
[postim]

הגר"ד לנדו שליט"א ביאר שלא שייך כאן ללכת אחר הרוב כי אדרבה רוב הסיכויים שיקנו מחלק מכספו גם אג"חים שאין להם היתר עיסקא. ולפיכך יש בזה איסור לפני עוור.

אמנם לעצם העניין ביאר הגר"ד לנדו שליט"א באריכות שאין להודעה חד צדדית שום משמעות והעושה כן רק עושה שקר בנפשו.

הגר"ד לנדו שליט"א הוסיף שאין דרכו להשיב הלכה למעשה, ולכן עיקר דבריו הם רק ללבן הסוגיה, אולם "זהו דבר פשוט מאד שחובה על כל אחד להעביר לקרנות כשרות, ושאין בהודעה חד צדדית שום פתרון הלכתי להינצל מאיסור ריבית".

עוד הוסיפו לפלפל בסוגיית במעמדו ההלכתי של ממון הממשלה, ובעוד סוגיות בחושן משפט הנוגעות להלכות ריבית.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו