במכתב כאוב מקירות לבו החלוש, פורס כ"ק האדמו"ר שליט"א בפני חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, אשר התכנסו היום בירושלים, את סכנת הכליה הרוחנית המרחפת על ילדיהם של יהודי צרפת העולים לארץ • האדמו"ר קורא לגדולי הדור "שיתעוררו לעשות כל מה שיש בידם לתקן שערורייה הזאת, ולחזק ידי העסקנים המשתדלים להכניס ילדים אלו למוסדות ראויים, למען הציל אלפי נפשות ישראל מרדת שחת" • הסיפור המלא

רבני צרפת אובדי עצות: האימה מפני גל מעשי הטרור במדינה מחד, וההשקעה האדירה של ממשלת ישראל והסוכנות היהודית בעידוד העלייה מאידך, גורמות בשנים האחרונות לאלפי משפחות יהודיות מצרפת לעלות לארץ הקודש מבחינה גשמית, אולם לרדת לשאול תחתית מבחינה רוחנית.

תמציתו של הסיפור הכאוב היא כך: הקהילה היהודית העצומה בצרפת, המונה בין 450,000 לחצי מיליון יהודים על פי ההלכה, ידועה לתהילה בזיקתה ההדוקה למסורת וביחסה החם לכל דבר שבקדושה.

בניגוד לקהילות יהודיות גדולות אחרות ברחבי העולם – כמו בארצות הברית, בבריטניה וברוסיה – רוב רובם של יהודי צרפת נחשבים לדתיים-מסורתיים, והמורים בבתי הספר היהודיים הרבים ברחבי המדינה מקנים לתלמידיהם ידע יהודי נרחב וחינוך לאהבת הבורא, אהבת התורה ואהבת ארץ ישראל.

קרא עוד:
[postim]

מדי שנה, עוקרות מאות ואלפי משפחות שומרות תורה ומצוות ממקומות מושבותיהן בקהילות היהודיות בפריז, מרסיי, ליון וערים נוספות בצרפת, ומתיישבות בארץ ישראל, בסיוען המלא של הסוכנות היהודית, משרד העלייה והקליטה וארגונים יהודיים שונים.

בשנים האחרונות הפך זרזיף העלייה מגולת צרפת לזרם של ממש, כאשר על פי ההערכות, בשנת 2015 לבדה צפויים להגיע לארץ כ-8,000 יהודים צרפתיים. העולים מתווספים לקהילה הענקית של עולי צרפת בארץ, המונה כ-220,000 נפש, כ-90,000 מהם עלו בארבעת העשורים האחרונים.

 .הלווייתם בישראל של 4 הקדושים שנרצחו במרכול הכשר בפריז (POOL)

דא עקא, ילדיהם של העולים המסורתיים ואוהבי ה' מצרפת, ברובם אינם נשלחים למוסדות חינוך דתיים. ההורים הנאבקים בקשיי ההתאקלמות ומתקשים בהבנת השפה והמנטליות הישראלית, אינם יודעים תמיד לברור ולחפש עבור ילדיהם את המוסד המתאים לאורח חייהם ולהשקפת עולמם, ואף אינם מכירים את המצב הרוחני החמור השורר בבתי הספר הממלכתיים, המנתקים את תלמידיהם מכל זיק של יהדות ומכל דבר שבקדושה.

ברוב המקרים, מגלים ההורים לחרדתם את הנזק הנורא שנעשה ללבבות הרכים של ילדיהם רק לאחר זמן, כאשר את הנעשה כבר אין להשיב, וכך הופכת שיבת ציון לעזיבת התורה מציון, כפי שאירע עם עולי ארצות המזרח בשנות ראשית המדינה.

קברניטי היהדות בצרפת מפנים אצבע מאשימה כלפי ההנהגה החרדית בישראל, שאינה משכילה לפתוח רשת מוסדות חרדיים לבנים ולבנות, אשר יותאמו למשפחות העולים מצרפת, בהם יתחנכו ויקנו דעת על ידי מחנכים יראי שמים ושומרי תורה ומצוות, הדוברים צרפתית ברמה של שפת אם.

bar mitzvah in Paris synagogueחגיגת בר-מצווה בבית כנסת בפריז (סרג' אטל - פלאש 90)

"כעין גזרת שמד להרבה שומרי תורה ומצוות ושומרי מסורת"

מי שנגע ללבו המצב האיום, הוא כ"ק האדמו"ר מקאלוב שליט"א, מי שקירב בעשרות השנים האחרונות רבבות מאחינו בני ישראל לדרך התורה בכל רחבי העולם. מקירות לבו השוכן בגופו החלוש והממוטט פנה היום האדמו"ר לחברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל שהתכנסו בירושלים, וביקשם בתחנונים שישימו עיניהם וליבותיהם למען הצלתם הרוחנית של עשרות אלפי ילדי ישראל אלו.

את מכתבו הכאוב, אשר נכתב חרף מחלתו הקשה ותוך כדי מאמץ גופני אדיר, פותח האדמו"ר: "לכבוד המאורות הגדולים, מנהיגי ישראל בארץ ישראל. אחדשה"ט, מצאתי לנחוץ להביא לתשומת לבכם פרשת ילדי עולי צרפת, כפי שידוע לי מקרוב.

האדמו''ר מקאלוב בביקור בארה''ק (21)כ"ק האדמו"ר מקאלוב מקרב יהודים לאביהם שבשמים בעת ביקורו בארה"ק

"בתקופה האחרונה נתרבה מאד העלייה מצרפת לארץ ישראל שאכן יש בזה צד מעלה לחילונים, שבארץ ישראל יש סיכוי גדול יותר שיתחתנו עם יהודים, אבל לצערנו אנו עדים שמצד אחר יש בזה כעין גזרת שמד להרבה שומרי תורה ומצוות ושומרי מסורת, שכפי שראיתי למדו בצרפת במוסדות שמתחנכים שם על דר­ך התורה, ובארץ ישראל מכניסים אותם למוסדות מעורבים הרחוקים מיהדות.

"לכן אני קורא בזה למעכת"ר, שיתעוררו לעשות כל מה שיש בידם לתקן שערורייה הזאת, ולחזק ידי העסקנים המשתדלים להכניס ילדים אלו למוסדות ראויים, למען הציל אלפי נפשות ישראל מרדת שחת, וזכות הרבים יהיה תלוי בכם.

"הכותב בכאב, משה טויב בהה"צ מוהרמ"ש זצוקלל"ה מקאלוב".

Document-page-001

בתמונה הראשית: ילדים בת"ת בסרסל, פריז (צילום סרג' אטל – פלאש 90)