מספר השכירים החרדים במגזר העסקי הכפיל את עצמו בשש השנים האחרונות ונכון לשנת 2014 הוא עמד על יותר מ-100 אלף עובדים • כשני שליש מהשכירים החרדים מועסקים על ידי חילונים ובחברות חילוניות

מחקר חדש של מנהל המחקר במשרד הכלכלה, שבחן את היקפי העסקת חרדים במגזר העסקי ואת עמדותיהם של מעסיקים ביחס לאפשרויות העסקת עובדים ממגזר זה, חושף נתונים מפתיעים בכל הנוגע להעסקת חרדים בישראל.

המחקר המיוחד הקיף מדגם מייצג של 505 עסקים במגזר העסקי והוא נועד לסייע בקידום חרדים בשוק העבודה ובפיתוח כלי סיוע למעסיקים המעוניינים לקלוט עובדים אלו.

מנתוני המחקר עולה כי 16% מכלל העסקים במגזר העסקי העסיקו עובדים חרדים ב-2014 לעומת 8% בלבד מהעסקים בשנת 2008. גידול משמעותי במספר העובדים החרדים במגזר העסקי שעמד על 101 אלף עובדים בשנת 2014 לעומת 48.5 אלף איש בלבד ב-2008. 96% מהעסקים שהעסיקו עובדים חרדים ממליצים מאוד על העסקת עובדים אלו.

המחקר בדק את רמת הדתיות של מעסיקי החרדים וגודל העסקים בהם עובדים חרדים: מרבית העסקים (67%) המעסיקים עובדים חרדים, הנם עסקים בבעלות חילונית. בדומה לכך, קרוב לשני שליש (62%) מהעובדים החרדים במגזר העסקי הועסקו על-ידי מעסיקים חילונים.

קרא עוד:
[postim]

בנוסף, חל גידול ניכר במספר העובדים החרדים בעסקים בינוניים-גדולים (50+ עובדים), מ-14 אלף עובדים בשנת 2008 ל-44 אלף עובדים בשנת 2014.

המניעים להעסקת חרדים: מרבית מעסיקי החרדים (96%) טענו כי הסיבה העיקרית להעסקת עובדים חרדים קשורה לצורך בעובדים, ללא קשר להשתייכות המגזרית או החברתית שלהם. כרבע מכלל מעסיקי החרדים (24%) טענו כי הסיבה לקליטת עובדים חרדים בעסק הייתה בשל העובדה שהנם עובדים טובים ומסורים. 13% הצהירו כי הסיבה להעסקת עובדים חרדים קשורה להתנסות מוצלחת בעבר בהעסקת עובדים ממגזר זה

התאמות מיוחדות לעובדים חרדים: מיעוט קטן מבין מעסיקי החרדים ערכו התאמות ייחודיות עבור עובדים אלו. 10% לבד מכלל העסקים בהם עובדים חרדים דאגו להפרדה בין נשים לגברים במרחב העבודה. עם זאת, 18% מכלל העסקים בהם עבדו חרדים הקצו זמן לתפילה ו-13% הקצו לשם כך מקום מיוחד.

Rabbi Oded Nitzani, Sade Tzofim communityאילוסטרציה (צילומים: ליאור מזרחי ונתי שוחט - פלאש 90)

ראש מנהל המחקר במשרד הכלכלה, בני פפרמן, אומר כי "המחקר מלמד כי השינויים במגזר החרדי והמדיניות הממשלתית לעידוד תעסוקה במגזר החרדי באים לידי ביטוי בגידול במספר העסקים והעובדים החרדים במגזר העסקי, בעיקר בקרב עסקים בינוניים וגדולים בבעלות חילונית. עם זאת קיימים עדיין חסמים, דעות קדומות ומודעות ציבורית נמוכה לצרכים הייחודיים של האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה, זאת על אף מידת שביעות הרצון הגבוהה מהעובדים החרדים בקרב מעסיקים חילונים שהעסיקו עובדים ממגזר זה."

שר הכלכלה, אריה דרעי: "איני יכול לומר כי אני מופתע מרמת שביעות הרצון הגבוהה בקרב מעסיקים מהעסקת עובדים חרדים, המחונכים מגיל צעיר לדבקות ושקדנות ונכונים לעבודה מאומצת והתמודדות עם אתגרים. כולי תקווה כי המחקר יעודד מעסיקים להתנסות בהעסקת עובדים מקרב האוכלוסייה החרדית ולהתגבר על התפיסות והדעות הקדומות שלעתים מהוות חסם עבורם".