החתונה הגדולה של בן האדמו"ר מספינקא מונסי עם נכדת כ"ק מרן האדמו"ר הרה"ק מטאהש שליט"א תתקיים ביום שני ח"י מנחם אב בצלא קדישא של הסב בקרית טאהש | כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק ישהה לרגל ימי השמחה אצל חתנו האדמו"ר מספינקא מונסי

התרגשות רבה בקרב קהל עדת ספינקא מונסי בהינתן אות התחלת ימי השמחה בחצר הקודש עם בואו של כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א לביקור ממושך ומיוחד אצל חתנו האדמו"ר מספינקא מונסי שליט"א לרגל השמחה הגדולה.

החתונה הגדולה תיערך בקרית טאהש שם יחגגו ביום ב' ח"י אב, את שמחת האדמו"ר מספינקא מאנסי שליט"א ונכד כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א עב"ג נכדת כ"ק מרן האדמו"ר הרה"ק מטאהש שליט"א.

שבת האויפרוף תיערך בקהילת ספינקא מונסי באיירמונט בהנהגת האדמו"ר מספינקא בצל חותנו האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק אשר הגיע במיוחד לרגל שמחת האויפרוף.

בשל הציבור הגדול שהתאסף לכבוד אירועי השמחה, הוקמו שני אוהלי ענק בסמוך לביהמ"ד ספינקא כאשר האחד ישמש כאוהל התפילה ומשנהו ישרת את קהל הקודש לסעודות והטיש'ן בימי החתונה והסמוך לה בין מלפניה ובין מלאחריה.