משלחת רבני ועד הכשרות של העדה החרדית ביקרה השבוע בפרדסי כפר חב"ד, שם התרשמו עמוקות מהעבודה העצומה המושקעת כדי לגדל ולשווק רבבות אלפי אתרוגים באיכות 'הדר' בלתי רגילה. על פי כל דיני התורה של שנת השביעית

הפרדסים הגדולים שבאזור כפר חב"ד אירחו בשבוע האחרון משלחת נכבדה של רבנים מטעם 'וועד הכשרות' של בד"ץ העדה החרדית, כשבראשה הגאון הגדול רבי אברהם יצחק אולמן שליט"א הרב הפוסק של וועד הכשרות, ביחד עם צוות הרבנים, הגרח"י כהן, הגר"ג נויפלד והגרא"י סטאריק, שליט"א.

אל המשלחת הצטרפו המפקחים מטעם 'וועד הכשרות', אשר מהווים שליחי בית הדין, מאחר והפרדסים נמצאים תחת סמכות 'אוצר בית הדין' של הבד"ץ, שהוא בלעדי באתרוגים בלבד.

P1010023

המפקחים בשטח, הציגו לעיני הרבנים את המשמעות המרחיקה לכת של כל ההוראות המחמירות מטעם הבד"ץ בענייני שביעית, אשר עמהם מתמודדים יום יום.

קרא עוד:
[postim]

האיסור לבצע דילול בפירות, כיפוף שגורם לצימוח, תיקוני מסגרות ורשתות, כל אלה בתוך 72 הוראות פרטניות לכל תהלוכות הפרדס, דורשים מאמץ מוגבר וכוח השגחה נרחב, הנופלים על כתפי שלוחי בית דין של הבד"ץ הממלאים את תפקידם בנאמנות ובמסירות. הרבנים הביעו את התפעלותם מנכונות בעלי הפרדס שקיבלו עליהם לשמור כל ההוראות בנוגע לדיני שביעית, וכן מהמאמץ המוגבר שמשקיעים המשגיחים מאז תחילת שנת השמיטה וחיזקו את ידיהם, תוך שהם אומרים להם ש"שלוחי בית דין, הם שלוחי כלל ישראל, ולתועלת ציבור היראים כדי לקיים נטילת אתרוג למצווה לקראת חג הסוכות הבעל"ט.

P1010201

בעת הביקור עלו בפני הרבנים שאלות שונות בעניני שביעית הנוגעות לקטיף האתרוגים ע"י שליחי בית דין, הרבנים נתנו את תשובותיהם המחכימות בכל פרט ופרט, על פי מסורת ירושלים ובדרך אבות בית הדין עוד מהמאה הקודמת.

שוב ושוב הוזכרו פסקיו הגאוניים של הראב"ד הגאון רבי פנחס עפשטיין ובית דינו, נבג"מ, אשר קבע את אופיו של 'אוצר בית הדין' על אתרוגים מטעם הבד"ץ, מזה למעלה מחמישים שנה, ואשר על פיהם נוהג הבד"ץ עד ימינו, בלא לזוז זיע כלשהו ממנו.

20150730_123543

היבול עלה על כל הציפיות – בכמות ובאיכות

מערך החלוקה המתכונן לפעולה בתקופה הקרובה, יתבצע לפי כל הדעות שלא יהיה צד של סחר של השנים האחרות, כשמקבלי האתרוגים משתתפים עבור הוצאות הקטיף, המיון, והאריזה בלבד.

לקראת סיום, סיפרו בעלי הפרדסים בנוכחותם של שליחי 'אוצר בית הדין' בפני הרבנים, את העובדה המרנינה כי למרות הצמצום בעבודות הפרדסים עד למינימום בגלל איסורי שנות השמיטה, דבר אשר משפיע על איכות האתרוגים, עם זאת, הם ציינו כי הם רואים מתוך השטח את "ברכת השנה השביעית" בס"ד, כאשר יבול האתרוגים בפרדסים אלו עלה על כל הציפיות, הן בכמות והן באיכות, מכל הבחינות.

המשגיחים הוסיפו, כי בעז"ה, לכלל ציבור המהדרין מצפה רבבות אלפי אתרוגים באיכות 'הדר' בלתי רגילה. על פי כל דיני התורה של שנת השביעית, ברכת השנה השביעית במלוא מובן המילה.

20150730_120238

20150730_121343