"יש רבנים שמגיעים אליהם אנשים תמימים שמאמינים באמת לכל מיני דברים - אפשר להטעות כל אדם עם מציאות ועם עובדות לא קיימות, וזה מה שקרה פה", אמר הגר"מ בכנס של הרוכשים, לקראת התחלת הבנייה • הוא האשים את ה"דתן ואבירם" העכשוויים בהטעיית "ראשי הסנהדראות", כדי להעניק תוקף למאבקם האינטרסנטי

סערת הקברים במתחם גולובנציץ בבית שמש, כמעט שככה, והרוכשים מקווים לראות כבר בקרוב את הדחפורים עולים על השטח. באסיפה שקיימו מאות מרוכשי הדירות בפרויקט, אשר סובלים שנים מהצקות ומהפסד כספי אדיר, נשמעו דברים נוקבים מפי הגאון רבי מנדל שפרן שליט"א, אשר מלווה את הפרשה במשך שנים.

הגר"מ שפרן הביע בצורה ברורה את דעתו, כי לאחר כל הבדיקות הוברר שבפרויקט גולובנציץ "אין שום זכר לא למתים ולא לרוחות ולא לנשמות, אין כזה דבר שם! רוחות, נשמות, מעשיות, צריך לחפש במקום אחר!"…

לדבריו, "המודעות עכשיו שאסור לגור שמה זה פשוט 'עמארצות', אפילו רבנים לא חתומים על זה, כי אף אחד לא ידבר שטויות.
הרב שפרן

"המקום נקי לחלוטין, בדקו וסיננו את כל העפר, השקיעו מיליונים על חשבון הרוכשים בלסנן כל פירור ולא מצאו שמה מתים. כל עצם שמצאו – אפילו שזה יכול להיות עצם של בעל חי שמת, של עכבר שמת, של חתול שמת, – אפילו עצמות של חתולים קברו".

קרא עוד:
[postim]

הגר"מ הסביר את שורש הבעיה: "יש רבנים שמגיעים אליהם אנשים תמימים שמאמינים באמת לכל מיני דברים – אפשר להטעות כל אדם עם מציאות ועם עובדות לא קיימות, וזה מה שקרה פה". הוא הוסיף כי יש גם אנשים מסוימים המעוניינים להטעות במזיד, בגלל כוונות טובות, "אני מלמד זכות – כוונות טובות", מבלי לחשוב צעד אחד קדימה על התוצאות של מעשיהם, "ואנשים תמימים מאמינים לזה, ומי שמאמין בדבר יכול להעביר את זה הלאה כי הוא משכנע, כי הוא מאמין למשהו".

."אנשים תמימים מאמינים לזה"... (צילום: יעקב לדרמן - פלאש 90)

"בכל מחלוקת צריך שני סוגי אנשים", ציטט הגר"מ את אמרתו החריפה של הנצי"ב מוולאז'ין. "ערליכע אידן יראי שמים, לא עסוקים במחלוקת – זה לא המקצוע שלהם והם לא עושים כאלו דברים". מצד שני, בעלי המחלוקת המקצוענים זקוקים לגיבוי מסמכות תורנית, "דתן ואבירם לבד לא היו יכולים לקיים מחלוקת לבדם, כי אף אחד לא היה עומד מאחוריהם". רק מצירוף של השניים: דתן ואבירם בחזית המאבק וראשי הסנהדראות אשר מגבים אותם מאחור, נוצרה המחלוקת המפורסמת ביותר בהיסטוריה.

לעניין מעשה, הודיע הגר"מ שפרן כי "במה שנוגע לנו, יש כאן מקום נקי לחלוטין עם כל החומרות, גלאט כשר. יותר גלאט כשר ממקום אחר שלא בדקו, כי פה בדקו!"

המשתתפים בכינוס זכו אף לברכת כהן: "וה' יעזור לכולם שמה שיותר מהר יהיה אפשר לבנות בנינים, וכולם יגורו שם ויקימו משפחות ויראו נחת וילדים ויזכו לדורות ישרים מבורכים", סיים הגר"מ שפרן את דבריו הנוקבים.