המהלך מיועד ללווים שנטלו בעבר משכנתאות בתנאי הזכאות של משרד הבינוי, אולם עם הורדת הריבית במשק הן הפכו באופן אבסורדי ליקרות יותר מאשר משכנתאות רגילות • מחזור המשכנתא בעלות של 120 שקלים בלבד יתאפשר עד סיום 2015

בהתאם להחלטת משרד הבינוי והפיקוח על הבנקים ולטובת ציבור הלווים, המהלך לעידוד מחזור הלוואות משכנתא לזכאים, הוארך ב-4 חודשים נוספים, עד לתאריך 31.12.15 (י"ט בטבת תשע"ו).

בסיומה של שנת הכספים הקודמת הודיע משרד הבינוי, בשיתוף עם בנק ישראל, על קידום מהלך לעידוד פירעון מוקדם או מחזור הלוואות משכנתא של המדינה לזכאים.

הלוואות אלו ניתנו בריביות גבוהות מאלו שנהוגות כיום בשוק המשכנתאות, והמהלך נועד לאפשר ללווים שנטלו אותן, לפרוע את ההלוואה או למחזר אותה בהליך פשוט ומהיר, כאשר העמלה היחידה שתיגבה היא עמלת שינוי תנאי ההלוואה, שלא תעלה על סך של 120 ש"ח.

קרא עוד:
[postim]

לאור חשיבות המהלך, אשר נועד להקל על לווים לעמוד בהתחייבויותיהם, ועל מנת לאפשר ללווים נוספים למצות את המהלך, הוחלט כאמור להאריך את המהלך למחזור הלוואות משכנתא לזכאים, במסלול מהיר ובעלות נמוכה, עד סיומה של שנת הכספים 2015.

יש לציין, כי המהלך כיום כדאי אף יותר, שכן בהתאם לחוזר שפרסם אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, חברת הביטוח בה מתנהלת פוליסת ביטוח חיים שנרכשה אגב הלוואת משכנתא, תאפשר ללווה המבקש למחזר את המשכנתא, להמשיך את הכיסוי הביטוחי הקיים באותם תנאים, ללא צורך בחיתום רפואי.

ציבור הזכאים יכול לפנות לקבלת מידע ולבדוק בפשטות את כדאות המחזור – באמצעות פנייה לסניפי הבנקים או כניסה לאתרי האינטרנט של בנק ישראל ומשרד הבינוי. במשרד הבינוי אומרים כי לווים רבים יגלו שהמחזור שאנו מציעים יוכל להביא לחיסכון של אלפי שקלים לאורך תקופת המשכנתא, כך שכל חודש שעובר הוא הפסד למי שלא ממחזר.

(אילוסטרציה: יוסי זמיר – פלאש 90)