שבע ברכות בחצר גור • עליה לתורה בטשארנאביל • בר מצווה בסאווראן • כל זאת ועוד במדור אירועי השבת בחצרות הקודש באדיבות מערכת ‘רעבישע נייעס’

ערב שבת

בעלזא: הבוקר בשעה 12, תיערך שמחת החלאקה לנכד כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א, היניק משה יהושע נ"י. השמחה תיערך בגרויסע שטיב שבקריית בעלזא ירושלים, בהשתתפות קהל רב.

שבת קודש

גור: לרגל שמחת השבע ברכות בנישואי נכד כ"ק מרן האדמו"ר מגור שליט"א, בן לחתנו הרה"ג רבי אברהם חנוך זילברשטיין שליט"א, יתקיים 'שבת נסיעה' בו יגיעו אברכי החסידות וחלק מתלמידי הישיבה, אל בית המדרש הגדול בירושלים, לשהות בצל האדמו"ר בשבת לרגל השמחה.

סאטמאר: השבת תיערך שבת התאחדות והתעלות לקהילת סאטמאר בבני ברק, בראשות הרה"צ רבי מנדל טייטלבוים שליט"א, בן כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א, ואב"ד סאטמאר ווילאמסבורג, והגה"צ רבי חיים צבי מייזליש שליט"א, ראש ישיבת סאטמאר ב"ב.

חוסט – טאהש: ה’עליה לתורה לנכד כ"ק האדמו"ר מחוסט שליט"א, בן לבנו הגה"צ רבי יצחק אשר ישעי' ממונסי, עב"ג נינת האדמו"ר מטאהש זצ"ל, נכדה לחתנו כ"ק האדמו"ר מליז'ענסק שליט"א, בת לחתנו הרב שמעון שטרן בן הגה"צ אב"ד מירון שליט"א, תתקיים בהיכל ביהמ”ד 'דעת שלום' שאץ במונסי.

טשארנאביל: השבת תתקיים באשדוד שמחת ה'שבת אופרוף' לרגל נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מטשארנוביל שליט"א, בן לבנו הרב חיים יצחק שליט"א מבני ברק, עב"ג נכדת כ"ק האדמו"ר מלעלוב ירושלים זצ"ל. התפילות והשולחנות באודיטוריום בית מלכה ברחוב חיסדא בעיר, ובנין בית המדרש הוסב לבנין הכנסת אורחים. בסעודה שלישית לפני ברכת המזון יתקיים מעמד הפארשפיל בתופים ובמחולות.

מונקאטש: לרגל שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מממונקאטש שליט"א, בן לחתנו הרה"צ ר' יוסף הורביץ, עב"ג בת הגה"צ רבי צבי אלימלך רוקח אבדק"ק בערטש. השמחה תיערך בבית המדרש הגדול של הסב האדמו"ר ממונקאטש, ברחוב ה – 47 בבורו פארק בהשתתפות קהל החסידים, כאשר סעודות השבת ייערכו בצוותא חדא יחד עם האדמו"ר ובני המשפחה.

ספינקא ירושלים: השבת יתקיים בין תפילת שחרית לקריאת התורה, מעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש של החסידות, ברחוב סלנט בירושלים. התהלוכה תצא מבית כ"ק האדמו"ר זצ"ל, אל עבר בית המדרש.

סטריקוב: השבת מציינים את השבת שלפני היארצייט של כ"ק האדמו"ר מסטריקוב זצ"ל, מאות חסידים ישהו השבת בצל כ"ק האדמורי"ם מסטריקוב בבית מדרשם בבני ברק ובירושלים.

מודז'יץ: כ"ק האדמו"ר ממודזיץ שליט"א – אשר יצא ביום חמישי אחה"צ לארה"ב לפגישה עם מנהיגי קהילות בשם גדוה"ת – ישהה השבת בקרב חסידיו בעיר מאנסי, שם יתקיימו התפילות ועריכת השולחנות בהשתתפות מאות חסידים ואנשי מעשה. במהלך השבוע הקרוב יקבל האדמו"ר לברכת השנה החדשה את קהל עדתו בארה"ב, וכן ישתתף בשמחת ה"שבע ברכות" לרגל נישואי בן רב ביהח"ס דמודז'יץ בפלעטבוש. האדמו"ר ישוב ארצה לקראת השבת הבאה, שבת סליחות.

לעלוב: כ"ק האדמו"ר מלעלוב שליט"א ישבות בשבת בעיר בני ברק בקרב חסידיו תושבי העיר. התפילות והשולחנות יתקיימו בהיכל בית המדרש דחסידי לעלוב ברחוב השומר 20 (בנין קאליב) בעיר.

קוסוב ויז'ניץ: כ"ק האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ שליט"א ישבות השבת יחד עם חסידיו וידידיו מארה"ב, בשבת התאחדות מיוחדת בקונטרי בארסייד בעיר מונטיסלאו שבניו יורק.

דעעש: שמחת השלום זכר לרגל הולדת הנכד לכ"ק האדמו"ר מדעעש שליט"א, בן לבנו הרה"צ ר' ישעי' שליט"א ר"מ בישיבת קוידינוב, וחתן הרה"צ ר' מנחם מנדל פאנעט שליט"א, בן האדמו"ר מדעעש רמות זצ"ל, תתקיים במהלך השוה"ט של האדמו"ר, בהיכל בית מדרשו ברחוב רבי טרפון בבני ברק.

פרמישלאן – בוטושאן: שבת שבע ברכות לרגל נישואי בן כ"ק האדמו"ר מפארמישלאן שליט"א, עב"ג בת כ"ק האדמו"ר מבוטושאן שליט"א, יתקיים בהיכל בית המדרש בוטושאן ברחוב ישעיהו בבני ברק.

נירדאז-ראזלא: שבת שבע ברכות לרגל נישואי בת האדמו"ר מראזלא ביתר, עב"ג בן הגה"צ אב"ד נירדאז ב"ב, יתקיים בהיכל בית המדרש ראזלא בביתר, בהשתתפות קהל רב, ובראשות חותנו כ"ק הגה"צ רבי אהרן מרדכי רוטנר שליט"א.

לעלוב ירושלים – קאלאשין: שמחת השבע ברכות לנין כ"ק האדמו"ר מלעלוב ירושלים זצ"ל עב"ג נכדת כ"ק האדמו"ר מקאלאשין שליט"א, יתקיים בבית מדרשו של הסבא בירושלים.

טשאבא – עכו – לינז: השבת תתקיים שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכדת הגה"צ גאב"ד טשאבא זצ"ל, בת לחתנו הגה"צ אב"ד עכו, עב"ג החתן בן הרה"ג אלטר ברוך דב ווידער ר"מ בישיבת תורת חיים, בן הגה"צ אב"ד לינז ירושלים.

קרעטשניף סיגעט: לרגל שמחת הבר מצווה לנכדו, יצא כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט שליט"א, לארה"ב להשתתף בשמחה. האדמו"ר ישבות בבית מדרשו בווילאמסבורג, ויערוך את השולחנות והתפילות במקום.

שבט הלוי – נדבורנה חיפה: השבת תתקיים עליה לתורה לנכד כ"ק האדמו"ר מנדבורנה חיפה שליט"א, בן לבנו הקדוש הרב מרדכי שמואל לייפער הי"ד, עב"ג בת הרה"ג ר' מרדכי גלבר רב בית המדרש מונקאטש בבני ברק, וחתן כ"ק מרן גאב"ד זכרון מאיר שליט"א. השמחה תיערך בבית המדרש הגדול בקריית צאנז שבנתניה.

ביאלא בני ברק: כ"ק האדמו"ר מביאלא בני ברק שליט"א שוהה השבת למנוחה, יחד עם מנין מצומצם ממקורביו, בעיר חצור.

בערגסאז: השבת מציינים בחצר הקודש בערגסאז את השבת שלפני היארצייט של כ"ק האדמו"ר בעל 'אמונת איתן' מבערגסאז זצ"ל. בנו כ"ק האדמו"ר מבערגסאז שליט"א יעבור לפני העמוד לתפילות השבת וכן יערוך את שולחנו בליל שבת קודש בהיכל בית מדרשו שברחוב דובר שלום 5 בבית שמש.

מאור חיים: שמחת השבע ברכות לנכד הגה"צ ר' זאב ארנסטר רב קריית מאור חיים בצפת בן לבנו הרה"ג ר' מרדכי ארנסטר, עב"ג בת הגר"א פינק השמחה תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול בקרית בעלזא בירושלים.