כ-2,000 הפניות והבירורים עסקו בנושאים רבים ומגוונים בכל הקשור למערכות החינוך: מיקום ילדים בגנים, הסדרת אישורי כניסה, מידע על צהרונים, רישום ושיבוץ לבתי-ספר יסודיים ועל-יסודיים, חינוך מיוחד, הסעות ומגוון שאלות כלליות בתחומי חינוך בשנת הלימודים הקרובה

למעלה מ-2,000 פניות ובירורים בנושאי חינוך התקבלו מתושבי בני ברק, ב'חדר מצב' מיוחד שנפתח השנה בעירייה לראשונה, לקראת פתיחת שנת הלימודים החדשה.

המוקד פעל במשך יומיים, בין השעה 10 לפני הצהריים לשעה 5 אחה"צ ברציפות, והמוני השיחות שהתקבלו בו הופנו אל שמונה עובדות בכירות מאגף החינוך, כאשר כל אחת נותנת מענה בתחומים בהם היא עוסקת בכל ימות השנה.

כל פנייה נרשמה והיא נבדקת גם ע"י מנהל אגף החינוך וחשבת האגף. במקרים של צורך בבירורים נוספים, סומנה הפנייה לטיפול וכבר באותו היום קיבלו הפונים מענה חוזר ומוסמך.

קרא עוד:
[postim]

הפניות עסקו בנושאים רבים ומגוונים בכל הקשור למערכות החינוך, בהן מיקום ילדים בגנים, הסדרת אישורי כניסה, מידע על צהרונים, רישום ושיבוץ לבתי-ספר יסודיים ועל-יסודיים, חינוך מיוחד, הסעות ומגוון שאלות כלליות בתחומי חינוך בשנת הלימודים הקרובה.

בחדר המצב ביקרה במשך ימי הפעילות צמרת העירייה: ראש העיר, חנוך זייברט; ממלא מקומו, אברהם רובינשטיין; סגן ראש העיר המשמש גם כראש אגף החינוך, אליהו דדון; והנהלת אגף החינוך.  הבכירים עמדו מקרוב אחר הפעילות המעולה בחדר המצב.

בד בבד, הועלתה הצעה לשדרוג חדר המצב לקראת שנת הלימודים הבאה, על פיה יוכשר כוח-אדם חיצוני זמני למטרה זו, כאשר העובדות הבכירות שאיישו אותו השנה תוכלנה להישאר בחדריהן לצורך קבלת-קהל אישית של ציבור הפונים, בנוסף למענה לטלפונים שיופנו אליהן באמצעות המוקד.