נתרפאה כל המשפחה • שמחת הנישואין בטאהש – הראשונה מאז הסתלקות האדמו"ר

הערב ישושו חסידי טאהש בשמחת נישואי נינתו של האדמו"ר זצ"ל, בת לנכדו הרה"צ רבי שמעון שטרן, עב"ג נכד האדמו"ר מחוסט • קהל רב ישתתף בשמחה בכדי לכבד את זכרו של האדמו"ר זצ"ל, ולשמוח עימו בשמחה • והרנינו כל ישרי לב

 • "ילד החלאקה שהיה על הכתפיים ניצל, האב נפטר"

  תוכן מקודם

 • דואגים עכשיו למשפחות אסון מירון תשפ"א >>>

  תוכן מקודם

 • כופר נפש לכפר על נפשותינו לפני ד'

  תוכן מקודם

 • התקווה שהתבררה כטעות :"אמרתי לילדות: אבא בסדר, הוא ניצל "

  תוכן מקודם

בהתרגשות רבה ובשמחה עצומה, ישתתפו הערב המוני חסידי טאהש די בכל אתר ואתר, בשמחת הנישואין הראשונה בחצר הקודש, לאחר הסתלקותו הפתאומית של כ"ק מרן האדמו"ר הרה"ק מטאהש זצ"ל.

הערב כאמור תתקיים שמחת נישואי נינת כ"ק מרן האדמו"ר הרה"ק זצ"ל, נכדה לחתנו כ"ק האדמו"ר מליז'ענסק שליט"א, בת לחתנו הרה"צ רבי שמעון שטרן שליט"א, בן כ"ק הגה"צ גאב"ד מירון שליט"א, עב"ג החתן הרב יחיאל מאיר לייפער הי"ו, נכד כ"ק האדמו"ר מחוסט שליט"א, בן לבנו הרה"צ רבי יצחק אשר ישעי' לייפער שליט"א, מראשי ישיבת צאנז זוויהעל ביוניאן סיטי.

שמחת החתונה תערך בהיכל בית המדרש הגדול בקרית טאהש, כאשר נשות החסידות ישמחו עם השמחה באולמי בית צירל בקריה.
התרגשות רבה בקרב הקהל, לאחר השבר הקשה אשר הושבר בפטירתו של האי צדיק וקדוש, מופיעה לה הנחמה, בדמות המשך הדורות, מורשתו של האדמו"ר, באשר הם בני בניו החביבים עליו ביותר, וממשפחתו.

טרם עלייתו לשמי מרום, כתב האדמו"ר את ההזמנה לשמחת הנישואין, וז"ל: "הנני בזה להזמין את אחי ורעי אנ"ש שיחיו, לשוש איתנו משוש ולקחת חבל ביום שמחתינו, ובזכות אבוה"ק זצוקללה"ה, יעזור השי"ת שיושפע משמחתנו שפע רב, ורוב ברכות וישועות לנו ולכל ישראל, ובא לציון גואל בב"א".

כעת עם הסתלקותו, נתלתה ההזמנה בכל ריכוזי החסידות, כאשר מציינים הם כי הזמנה זו כתב האדמו"ר ימים ספורים קודם עלייתו לגנזי מרומים. "ובוודאי", נכתב בהזמנה "יופיע מגן עדן על ראש שמחתו, לברך את כל המשתתפים בעת רעווא, בכל מיני ישועות והשפעות".

קהל החסידים יגיע להשתתף בשמחה, על אף ימי האבל על האדמו"ר, לעשות רצון צדיק, למען אשר ישפיע מזיו שכינתו על כל משתתפי השמחה.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן