עורכי דין או רואי חשבון? היזהרו מ'הדגלים האדומים'

משרד האוצר פרסם מסמך המסדיר בצורה ברורה את חובתם של נותני שירותים עסקיים הנוגעים לתחום הפיננסי, כעורכי דין ורואי חשבון, לבדוק בשבע עיניים אם יש חשש לפעילות אסורה ולדווח עליה

 • השנה לא מפספסים: "שטר הפרנסה" של גדולי הדור

  תוכן מקודם

 • עיסקה עם גדולי הדור! הזדמנות של פעם בשנה

  תוכן מקודם

 • יש לך פרנסה ברווח? זה לא בשבילך!

  תוכן מקודם

 • ככל אשר יורוך: עם ישראל נענה לקריאתו של הרב יעקב הלל שליט"א

  תוכן מקודם

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה מסמך בנושא סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים לפעילותם של עורכי דין ורואי חשבון, כאשר הם נותנים שירות עסקי כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון.

מטרת המסמך היא לסייע לעורכי דין ולרואי חשבון להיערך לצו איסור הלבנת הון, אשר נכנס לתוקפו היום. כזכור, הצו מחיל חובות שונות מתחום משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור על עורכי דין ורואי חשבון, לרבות החובה לזהות את לקוחותיהם, לקיים הליך הכרת הלקוח, ולהעריך האם בשירות העסקי המבוקש קיים סיכון גבוה להלבנת הון או למימון טרור.

ה'דגלים האדומים' נועדו לסייע לעורכי הדין ורואי החשבון ליישם את הוראות הצו, תוך נקיטת גישה מבוססת סיכון במסגרת הליך הכרת הלקוח הנדרש על פי הצו, הבנת אופי ומטרת השירות העסקי וסוג השירות שניתן. זאת, כדי למנוע מצב שבו נותן השירות העסקי ינוצל לרעה למטרות הלבנת הון או מימון טרור ללא ידיעתו.

קרא עוד:
[postim]

המסמך מפרט מספר דוגמאות נפוצות ל'דגלים אדומים' ביחס ללקוח, מקור או יעד הכספים, ובהתאם לסוג השירות העסקי הניתן. ככל שקיימים 'דגלים אדומים' רבים יותר בפעילות, כן עולה החשש כי מדובר בפעילות הלבנת הון או מימון טרור.

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (בפועל), ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, אמרה כי "הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור רואה חשיבות רבה בפרסום מידע לציבור עורכי הדין ורואי החשבון הנערכים לכניסתו של הצו לתוקף, אשר יסייע בהבנת הסיכונים להלבנת הון ומימון טרור ובמניעת מצבים בהם נותני השירות העסקי ינוצלו לרעה על ידי לקוחותיהם למטרות אלו. הרשות לאיסור הלבנת הון פועלת לקידום המודעות בנושא בשיתוף פעולה עם יחידת הממונה על נותני שירות עסקי במשרד המשפטים ועם הלשכות המקצועיות של עורכי הדין ורואי החשבון, ותמשיך לעשות כן גם בעתיד".