איך ניתן לקבל את ההחזר המדובר פניתי לבנק שלי והם טענו שלא יודעים כרגע דבר בנושא זה אודה לכם אם תסבירו לי את הנושא