נציג חבד לא נכנס בזכות מי??
יפה ונאה בערב ראש השנה כך.