מלאכת איתור הבעל והמשא ומתן עמו היו מסובכים במיוחד, מכיוון שמדובר במדינה שאין לה יחסים עם מדינת ישראל והיא נתונה עמה בעימות, ועל כן כל קשר בין אזרח ישראלי לאזרח במדינה זו נחשד שם כריגול למען מדינת אויב

אישה שחיה עם בעלה במדינת אויב הגיעה לישראל ללא בעלה, ממנו דרשה גט. בפעילות של אגף עגונות בהנהלת בתי הדין הרבניים הצליחו נציגי האגף להביא למתן גט באמצעות גורמים במדינה שלישית.

מלאכת איתור הבעל והמשא ומתן עמו היו מסובכים במיוחד, מכיוון שמדובר במדינה שאין לה יחסים עם מדינת ישראל והיא נתונה עמה בעימות, ועל כן כל קשר בין אזרח ישראלי לאזרח במדינה זו נחשד שם כריגול למען מדינת אויב. מרגע כניסת התיק לטיפול האגף 'שידך' אגף עגונות בין האישה לבין ארגון 'יד לאישה'. הארגון הציב את עו"ד תהילה כהן כנציגת האישה, והיא סייעה לאישה – הסובלת מקשיים כלכליים וקשיי שפה – בהתנהלות המשפטית עד למתן הגט.

קרא עוד:
[postim]

וכך זה קרה בפועל: אגף עגונות בהנהלת בתי הדין הרבניים איתר שלושה אברכים המתגוררים במדינת האויב, הבעל חתם בפניהם ביושבם כבית דין אד-הוק על שטר הרשאת שליחות לכתיבת הגט ונתינתו, משם עבר השטר למדינה שלישית שתיווכה, שם נכתב הגט על ידי סופר ועדים שהגיעו מישראל וכן ע"י השליח שמינה הבעל. הגט הובא לישראל לבית הדין בתל אביב, ולמרות שבית הדין היה מצוי בתקופת פגרה הוחלט בשל הנסיבות המיוחדות  לקיים דיון דחוף. הדיין הרב זבדיה כהן קיבל את האישה והגט ניתן.

מנהל אגף עגונות בהנהלת בתי הדין הרבניים, הרב אליהו מימון, סיפר בסיפוק: "אין אמצעי או מהלך שהם מחוץ לתחום כשמדובר באישה עגונה. אנחנו מאושרים להביא אושר לעוד אישה מישראל בערב הימים הנוראים ומודים לכל הגורמים החשאיים והגלויים שסייעו בהסדרת הגט. תודה מיוחדת לסגני הרב אשר ארנטרוי שעמל רבות על גט זה".

מנכ"ל בתי הדין הרבניים, הרב שמעון יעקבי: "זכות גדולה היא לנו לקראת השנה החדשה לסייע לאישה עגונה לפתוח דף חדש בחייה".