הרה"ח יעקב דוד ויינטראוב ז"ל נפטר בליל החג. ה'בעל קורא' של כ"ק מרן אדמו"ר מסטריקוב זצ"ל ומנהל מוסדות התורה 'בני דוד' בחולון

בצער ובתדהמה התקבלה הידיעה המרה על הסתלקותו של הרה"ח רבי יעקב דוד ויינטראוב זצ"ל ביו"ט הראשון של חג הסוכות לאחר מחלה ממושכת. הלוויתו התקיימה ביום הראשון של חול המועד מביתו ברחוב סלנט בבני ברק לעבר בית הכנסת הגדול בבני ברק ומשם לבית החסידים סטריקוב ברחוב אלשיך, ומשם לבית העלמין סגולה בפתח תקוה, בהשתתפות כ"ק האדמו"רים מסטריקוב שליט"א. רבנים ומאות משתתפים שביכו את גודל האבידה שאין לה תמורה.

הרה"ח ר' יעקב דוד ויינטראוב זצ"ל מחשובי חסידי סטריקוב הוא בן זקוניו של הגה"צ המפורסם החסיד המופלא רבי נח גד ויינטראוב זצוק"ל שהיה ממעתיקי השמועה מצדיקי הדורות האחרונים, ונכד הרה"ק רבי יעקב דוד מרדומסק.

בבית שופע חסידות זה נולד המנוח לפני שבעים שנה בח' אייר תש"ה. בגיל עשר התייתם מאביו. בצעירותו למד בישיבות תפארת הכרמל ותפארת ישראל בחיפה, כבר אז התבלט בכישרונותיו הברוכים כתלמיד חכם ובעל מידות נאצלות. בשנת תשכ"ו נישא והתגורר בבני ברק. היה מתלמידיו החביבים של הגאון רבי יחיאל מיכל פיינשטיין זצ"ל, ולאחר מכן המשיך לשקוד על התורה בכולל של כ"ק האדמו"ר מסטריקוב זצ"ל בתל אביב.

בשנת תדש"מ החל לפעול להפצת יהדות במסגרת מוסדות בני דוד בתל אביב לקרב אלפי יהודים לאביהם שבשמיים ובזכותו בני נוער רבים זכו להיכנס לישיבות והקימו בתים לתפארת. עמל רבות כדי להחזיק אלפי ילדים ובני נוער בשיעורי תורה ופעילויות תורניות במשך עשרות בשנים במסירות נפש שאין לתאר. מעולם לא החזיק טובה לעצמו וחי בצניעות רבה.

כל ימיו עסק במעשי חסד ועזרה לזולת ובצורכי ציבור, ובנושאים ציבוריים שונים. היה מקושר לגדולי ישראל ואדמו"רים רבים שהעריכו את פעולותיו וכיבדוהו עד למאד ואהבו להשתעשע עימו בדברי תורה וחסידות כבנו ממשיכו של אביו הרנ"ג ויינטראוב. כל ימיו התאבק בעפר רגליהם של גדולי ישראל. כ"ק האדמו"ר מטאלנא זצ"ל נהג להתארח במשך שנים רבות בביתו בבני ברק וכן גאב"ד קוממיות הגאון רבי בנימין מנדלסון זצ"ל. בשנת תש"נ בעת בעת ביקורו אצל כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל זכה לברכת "יפוצו מעינותיך חוצה", על פעולותיו וספריו שהדפיס. במשך עשרות שנים כיהן כבעל קורא בבית החסידים דסטריקוב בבני ברק.

היה ידוע בנועם הליכותיו ובמידות התרומיות ובאהבת ישראל לאין שיעור שאפיינה את דמותו ואישיותו. כל ימיו אהב שלום ורדף שלום והתרחק עד קצה האחרון ממחלוקות. האיר פנים לכל אדם. הקפיד ועורר תמיד על שמירת קדושת בית הכנסת ולהימנע מדיבורים ושיחה בעת התפילה. תפילותיו היו לשם דבר בהשתפכות הנפש מתוך התעוררות גדולה ובקול רם.

זכה וחודשיים לפני פטירתו זכה לראות בפרי עמלו וחפצו, ויצא לאור הספר של אביו הרנ"ג ויינטראוב זצ"ל "אוצרות החן" אוצר בלום של דברי תורה וחסידות ממאות גדולי החסידות, על ידי "מכון באהלי צדיקים" שמהדיר את אלפי דברי התורה והחסידות שאביו זצ"ל השאיר לברכה.

לאור דחיית האבלות עקב חג הסוכות, בני המשפחה ישבו שבעה בביתו של המנוח ברחוב רבי ישראל מסלנט 4 בבני ברק החל מיום שלישי כ"ג תשרי ועד יום ראשון כ"ח תשרי.

השאיר אחריו את רעייתו מרת רבקה ויינטראוב בנים ובני בנים ונינים עוסקים בתורה ובמצוות, בניו: הר"ר נח גד ויינטראוב, הר"ר שבתי ויינטראוב, חתניו: הר"ר מנחם אסתרזון, הר"ר זאב אקער, הר"ר אהרן פישר.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

photo_2015-10-06_22-16-07