הרה"ח ר' אהרן בעריש גשטטנר, נכדו של בעל 'להורות נתן' וממייסדי קהילת ויז'ניץ בבית שמש, הסתלק היום לעולמו בפתע והוא בן ט"ל שנים • מסע ההלוויה יצא בשעה 19:00 מביהמ"ד הגדול ויז'ניץ, ברח' שלמה המלך בבני ברק

ברוך דיין האמת: מבית החולים שיבא בתל השומר הגיעה בשעות הצהריים הבשורה הקשה על פטירתו של האברך הרה"ח ר' אהרן בעריש דב גשטטנר ז"ל מראשי קהילת ויז'ניץ בבית שמש והוא בן ט"ל שנים בלבד.

במעלי יומא דכיפורא התמוטט לפתע בדרכו לתפילת 'כל נדרי' בבית המדרש 'מרכז חסידי ויז'ניץ' בבני ברק, והובהל מיד אל בית החולים. לאחר סדרת בדיקות מקיפה גילו הרופאים כי דימום מוחי קשה הביא לנפילתו והתפשטותו מסכנת את חייו, במשך כל השבוע האחרון נלחמו הרופאים על חייו כשבני משפחתו וציבור מכריו בקהילת ויז'ניץ קורעים שערי שמים בתפילה לרפואתו השלמה, אך לדאבון הלב כבר נגזרה הגזרה ועלתה נשמתו השמימה.

אמש, עם צאת החג, יצא כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א לנסיעה מיוחדת לבקר את החולה הרב גשטטנר ז"ל, תוך שהוא עורך התרת נדרים למנהגו להימנע מנסיעה בכלי רכב בחול המועד.

ר' אהרן בעריש דב ז"ל נולד בבני ברק בי"ד אב תשל"ו לאביו הרה"ח רבי עקיבא גשטטנר, בנו של בעל ה'להורות נתן', הרה"ג רבי נתן גשטטנר זצ"ל ראש ישיבת 'פנים מאירות' וגאב"ד קרית אגודת ישראל.

את משנת חינוכו ותלמודו קנה בת"ת סאטמאר בעיר, שם התעלה בשוקדו על קנייני הנצח. גם בישיבת ויז'ניץ, ניצל את שנות בחרותו והגביר חילים בתורה. שמו הטוב יצא למרחוק ובהגיעו לפרקו נלקח לחתן לבת הרה"ח ר' יקותיאל ליכטנשטיין.

מכריו מספרים על אישיות בעלת מידות תרומיות והליכה מתמדת בדרכי נועם, עם פעליו הברוכים להגדלת והאדרת מוסדות ויז'ניץ בבית שמש. זכות ראשונים שמורה לו בשמי מרום על מעשיו הטובים בהקמת וביסוס בית המדרש המרכזי של חסידות ויז'ניץ בבית שמש, שם כיהן כגבאי ופיקח על כל צרכי כלי הקודש והמתפללים. לפרנסתו עסק כמלמד תשב"ר בת"ת בביתר עילית כשהוא מרווה את נפשות הילדים הטהורים מעמקי מעיינות רוחו הרוממה ומטעימם את טעם הרוחניות וחשק ואהבת לימוד התורה הקדושה.

הותיר אחריו שמונה ילדים יתומים שנותרו ללא אב תומך, ביניהם בנו הגדול ובתו, עומדים בין אירוסיהם לחתונתם.

מסע הלווייתו יצא בשעה 19:00 מביהמ"ד הגדול דחסידי ויז'ניץ, ברח' שלמה המלך בבני ברק.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.