רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ מגנה את שריפת קבר יוסף הצדיק הלילה בשכם. הרב רבינוביץ דורש מהרשות הפלסטינית וממושל שכם לגנות את המעשה הנפשע הזה. הרב רבינוביץ שוחח הבוקר עם מתאם פעולות בשטחים האלוף יואב פולי מרדכי וביקשו כי יפנה אל אנשי הרשות בשכם שכבעבר יפעלו במשותף עם צה"ל לשקם מידית את האתר הקדוש.