האדמו"ר מצאנז לחסידיו: "לך עמי בוא בחדריך – גם ברוחניות"

"הפגיעה חס ושלום של הרשעים הרוצחים השפלים ימ"ש זו פגיעה גשמית, אבל הפגיעה שיש מהזוהמה ורוח הטומאה המצויה ברחוב יכולה רח"ל להרוג ברוחניות בזה ובבא" אמר האדמו"ר מצאנז שליט"א בפתיחת הזמן, והזהיר על חובת ההישמרות מהמזיקים הרוחניים שברחוב

בפתיחת הזמן לבחורי ישיבות צאנז, התייחס האדמו"ר מצאנז שליט"א בהרחבה, לאירועים הבטחוניים בשבוע האחרון, ואמר כי עלינו ללמוד מכך לעבודת ה' להיזהר מכל משמר מסכנות המצויות ברחוב.

"בכל מה שמתרחש צריך יהודי ללמוד מזה תועלת לעבודת השם.

"אמר לי השבוע אברך שהלך בעיר נתניה, ב"ה שלא שמענו ולא נשמע כלום גם להבא, שכל רגע מרוב פחד הסתובב לכל עבר לראות איפה אני ומי עומד על ידי.

"חושבני, שכל בר דעת צריך ללמוד מזה, כי הרבה יותר מכך צריך לחשוש ממזיקים רוחניים ברחוב, אפשר ללכת ברחוב רח"ל ולהתדרדר עד שאול תחתית, הפגיעה חס ושלום של הרשעים הרוצחים השפלים ימ"ש זו פגיעה גשמית, לא פגיעה לדורות, לא פגיעה נצחית, אבל הפגיעה שיש מהזוהמה ורוח הטומאה המצויה ברחוב היא מסוכנת הרבה יותר, יכולה רח"ל להרוג ברוחניות בזה ובבא.

"לך עמי בוא בחדריך זה לא רק בגשמיות, זה ברוחניות. ומחוץ תשכל חרב זה חרב רוחנית, "חרב נוקמת נקם ברית". זהו הכלל הראשון בעבודת ה', יהודי שרוצה לגדול כיהודי ובוודאי כשרוצה לגדול כת"ח, חייב לדעת שהוא זהיר ונזהר, מפעם אחת שהוא יוצא לרחוב אפשר להחמיץ את כל היין הטוב שבו.

האזינו לדברי הקודש

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו