במסגרת מסע המחקר באוקראינה של משלחת חסידי בית ויז'ניץ, התקיימה במקום תפילה נרגשת לראשונה, לאחר למעלה מ-70 שנה • המקום הינו היחיד בעולם עליו ידוע בבירור שבכתליו הקיימים ספוגה קדושתו האלוקית של מרן הבעש"ט זי"ע

תגלית היסטורית מסעירה ומרגשת: ביתו הקדוש של מרן אור שבעת הימים הרה"ק רבי ישראל בעל שם טוב זי"ע, בו החלה הנהגתו והתנוצצות אורו הגדול המאיר לארץ ולדרים, נחשף בשבוע שעבר בעיר קולומייא שבאוקראינה. משלחת חסידים מהארץ ומארה"ב נציגי כלל חצרות בית ויזניץ, קיימה בו תפילת ראש-חודש נרגשת ונלהבת, לאחר למעלה מ-70 שנה שמקום קדוש זה שמם מכל דבר שבקדושה.

 

הבית הקדוש במקורות

הגילוי המפעים התאפשר לאחר עבודת מחקר המתקיימת מזה תקופה ארוכה. דבר מגורי הבעש"ט בקולומייא מובא בספר "שבחי הבעש"ט" ובמקורות קדומים נוספים. בספר "זכרון לראשונים" על העיר קולומייא וגדוליה, מהדומ"ץ בעיר הג"ר חיים צבי תאומים זצ"ל, מסופר שהבעש"ט התגלה בעיר קולומייא, ואת ביהכ"נ של חסידי קאסוב ["קאסובער שולכעל"] שבעיר, מייחסים למקום מגוריו באותה תקופה. מקולומייא עבר הבעש"ט לטלוסט, ומשם למעזיבוז.

בית הבעש''ט שנחשף בקולומייא 1בית הבעש"ט שנחשף בקולומייא

רבי משה חיים אפרים בלוך, מגדולי רושמי דברי הימים באיזור קולומייא, מביא בשם דודו רבי צבי בלוך ממנהיגי העיר קולומייא, שנפטר לפני כמאה שנים, שהרה"ק ר' אברהם יוסף איגרא מקשאנוב, חתן הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנא זצ"ל, הגיע פעם לקולומייא וביקש מגבאי ביהכ"נ קאסוב רשות להסתגר במשך הלילה לבדו בביהכ"נ. יהודי המקום השתוקקו לדעת מה יעשה שם, ודרך החלונות ראו שהדליק נרות בכל המנורות ואח"כ התפלל בלהט עד אור הבוקר, כשהוא מנשק את כותלי הבית. הוא מספר, שהבית הישן היה חשוב כל כך בעיני יהודי העיר, עד שמעולם לא הרהיבו עוז לתקן בו את הטעון תיקון, ורק כמה שנים לפני מלחמה"ע הראשונה, משהתרופפו הכתלים עד שחששו לסכנת נפשות, נאלצו לחדש ולשפץ את היכל ביהכ"נ לפי פקודת הממשלה.

בספר הזכרון לקהילת קולומייא מופיעים פרטים מדויקים על מיקומו של ביהכ"נ הקאסובי, שהיה שונה בצביונו משאר בתי הכנסיות בעיר, בהיותו בנוי מלבנים אדומות ודומה למבצר עתיק ימים. המחצית האחורית של אותו בנין – כמובא בכמה מקורות – שימש כביתו של הבעש"ט בשבתו בקולומייא.

 

החשיפה

עיניהם וליבם של כלל חסידי בית ויזניץ בעולם כולו, היו נשואות בשבוע האחרון, פר' נח, לפועלם ומעשי-ידיהם של קבוצת חסידים מארה"ק ומארה"ב, החוקרים את תולדות צדיקי וגדולי חסידי בית קאסוב-ויזניץ זי"ע, ערי מגוריהם, חצרות קודשם ואתרי הציונים הקדושים שבאוקראינה. הם יצאו למסע-מחקר מקיף ומעמיק שתוכנן מספר חודשים, ובו הגיעו בס"ד להישגים חשובים ולמציאת אתרי-קודש היסטוריים חשובים ובלתי ידועים, במטרה להקים גל-עד ראוי באותם מקומות, תוך חיזוק והידוק הקשר הרוחני של בני דור אחרון אל מורשת קודשם של רבוה"ק זי"ע דור אחר דור.

חברי המשלחת בפגישתם עם ראש העיר ויזניצאחברי המשלחת בפגישתם עם ראש העיר ויזניצא

המסע, שהתקיים בברכת קודשם של מרנן האדמו"רים שליט"א, התמקד במחוזות בוקובינא וגאליציה המזרחית, איזור קיטוב, קולומייא, קאסוב, ויזניץ והרי הקרפטים המקיפים את הסביבה. כידוע באיזור זה התבודד מרן הבעש"ט טרם התגלותו ואף התגורר בשנות הנהגתו הראשונות. במסגרת עבודות המחקר המקיף, הכוללים השגת מפות עתיקות מהאיזור, וצילומי אוויר שצולמו שם במלחמה"ע השניה והושגו מהארכיון הלאומי בוושינגטון, אותר המיקום המדויק של ביהכ"נ קאסוב בקולומייא ובית הבעש"ט הסמוך לו.

בספר הזכרון לקהילת קולומייא מסופר, שהנאצים ימ"ש הרסו ושרפו את כל בתי הכנסיות בקולומייא. אולם מבדיקה בצילומי האוויר שצולמו ע"י הרשעים ימ"ש בשנת תש"ד, מתברר כי בנס לא נשרף ביהכ"נ זה – בשונה משאר בתי המדרשות, והוא נותר בשלמותו.

בבוקר ר"ח חשון הגיעה קבוצת החסידים לקולומייא, והמקום זוהה לפי כל הסימנים המובאים במקורות. צורת המבנה, הכתלים העבים והמיושנים והלבנים האדומות, העידו כמאה עדים שזהו המקום המבוקש. גם היהודי היחיד המתגורר בעיר, עימו עמדו בקשר, הגיע למקום והעיד כי זהו אכן ה"קוסובער שוהל". בס"ד הצליחו להשיג את הנכרי שבידיו מפתחות הבנין, וגם הוא שח לפי תומו כי ידוע לו שבית זה היה נקרא ביהכ"נ דקאסוב. הוא סיפר שהבית עומד כעת בתקופת שיפוצים, ולפני שנה כשהחלו בשיפוצים, הוצאו מהמקום כתבים ומכתבים יהודיים שונים. לבקשת חברי המשלחת, שנרעשו למשמע ידיעה זו, הביע תקווה כי ישוב וימצא אותם.

קשיש מקומי במסירת עדות מפורטת על מיקום אוהל הרה''ק רבי שמואל אבא מהורודנקא זי''ע בעיר הורודנקא 1קשיש מקומי במסירת עדות מפורטת על מיקום אוהל הרה"ק
רבי שמואל אבא מהורודנקא זי"ע בעיר הורודנקא

בחרדת קודש נכנסו חברי הקבוצה לביהמ"ד ולבית הקדוש הסמוך לו, והתפללו במקום תפילת ראש-חודש מרגשת ומרוממת, כאשר תיבות ההלל "זה השער לד' צדיקים יבואו בו" מקבלות משמעות מיוחדת. לפני התיבה ניגש הרה"ג לוי יצחק הגר נכד כ"ק מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א ממאנסי, שידיו רב לו בבירורי המקורות שהובילו למציאת אתר קדוש זה. לאחר התפילה ישבו חברי המשלחת לסיכומי ביניים עם הנכרי המחזיק בבעלות המקום, והצליחו להשפיע עליו לעצור את השיפוצים ולא לעשות כל שינוי בצורת המבנה, אף שילשו בידיו דמי-קדימה לרכישת הבית הקדוש. יצוין כי המקום הינו היחיד בעולם עליו ידוע בבירור שבכתליו הקיימים ספוגה קדושתו האלוקית של מרן הבעש"ט.

ראוי לציין, שלפי מקורות שונים, מקום לידתו של הבעש"ט ב"אוקופ", הכוונה לכפר שסופח לימים לעיר קולומייא, מקום שנקרא עד היום אוקופובה.

חסידי ויזניץ חשים קשר היסטורי מיוחד למקום זה, היות שאבי השושלת, הרה"ק רבי יעקב קאפיל חסיד זי"ע מקולומייא, התקרב אל הבעש"ט בהיותו בקולומייא, שם נעשה תלמידו, ובהיותו שליח-ציבור היה עובר בקביעות לפני התיבה אצל הבעש"ט. לפי המסורת, נעימת התפילה העתיקה של רבוה"ק מקאסוב ומוויזניצא, מקורה קדוש בהיכל מרן הבעש"ט זי"ע.

 

גילוי אתרי קודש של שושלת קאסוב-ויזניץ

שבוע המסע, היה מתוכנן לפרוטרוט, ובמהלכו ביקרו חברי המשלחת באותן ערים, עיירות וכפרים, ששמותיהם מעלים זכרונות עילאיים ורשמי-קודש רבים, מדברי-ימיהם של מצוקי ארץ וחסידי קמאי שהתהלכו במשעוליהם וקידשו את אווירתם.

בעיר טיסמניץ, הצליחו לגלות את שטח בית החיים העתיק של העיר, בו נטמן הרה"ק רבי יעקב קאפיל חסיד זי"ע. בניגוד להנחה שרווחה עד עתה כי הוא נטמן בשטח בית החיים החדש יותר, הרי לאחר מחקרים ובדיקות-עומק עלה כי אותו בית החיים נפתח לקבורה בשנים המאוחרות משנת הסתלקותו של רי"ק זי"ע. לצד זאת אותר שטח בית החיים העתיק, שחרב לגמרי במשך השנים. כעת מקווים למצוא את מקום הציון ע"י צילומי אוויר ישנים.

טיסמניץ - בודקים את שטח בית החיים העתיק לפי צילומי מפות ישנותטיסמניץ - בודקים את שטח בית החיים העתיק לפי צילומי מפות ישנות

בקולומייא ביקרו חברי המשלחת גם בבית החיים הישן-נושן, המגודר ושמור כראוי. לפי המסורת טמון בו הרה"ק רבי לייב מפיסטין זי"ע תלמיד הבעש"ט, וכן גם הרבנית הצדקת מרת חיה ע"ה אשת-חבר של רבי יעקב קאפיל חסיד, אמו של ראש השושלת הרה"ק רבי מנחם מענדיל מקאסוב זי"ע בעל "אהבת שלום".

בהיותם בשוק של קולומייא הוזכר שבמקום הזה עמד הרה"ק רבי יעקב קאפיל חסיד בשוק, והערלים שאחזוהו לאיש קדוש היו קוראים לו "שוויתי'ניק", כי היתה דרכו בקודש להעביר ידיו על עיניו לעיתים קרובות, אף בשעה שעסק במסחר, ולקרוא את הפסוק "שויתי ד' לנגדי תמיד".

בעיר קאסוב ערכו חברי המשלחת חיפוש ראשוני אחר הבתים המקובלים כביתם של מרנן ה"אהבת שלום" וה"תורת חיים" זי"ע ובנין ה"סאלאש" שעד השואה שימש את חצר קאסוב במועדים, זאת לפי רישומים שנמצאו, ומפות שאמורים להתקבל בימים הבאים מארכיונים ממשלתיים.

בוויזניצא ביקרו בער"ח חשון, יום ההילולא של הרה"ק רבי מנחם מענדיל מויזניץ זי"ע בעל "צמח צדיק". בביקורם בעיר קבעו – לפי צילומי אוויר, מפות מדויקות וממצאים חדשים שהתקבלו – את גבולות אדמת הקודש עליו התנוסס ביהמ"ד של רבוה"ק, אשר חרב בשואה. במזג אוויר מקפיא ותחת זרזיפי מטר קיימו על אותו שטח תפילת מנחה נלהבת, כשלפני התיבה עבר הרה"ג ר' מנחם מענדיל הגר, חדב"נ מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א ובן הגה"צ רבי ישראל אליעזר הגר רב ביהמ"ד סערט-ויזניץ בירושלים.

חברי המשלחת יצאו לתפילה באהל בעל ההילולא שבבית החיים הסמוך לוויזניצא, ונתנו משנה-תוקף לפעילות הוועד להצלת בית העלמין בוויזניצא, שמזה כמה שנים, פועל לשימור בית העלמין ותחזוקו הראוי. במקום אף ננקטו צעדים מעשיים לרכישת בית סמוך בו יוכלו המשתטחים על ציוני הקודש להשיב רוחם בכיבוד קל ובשימושים נוספים.

ויזניצא - סריקת שטח בית העלמין הישן שבתוך העירויזניצא - סריקת שטח בית העלמין הישן שבתוך העיר

בנוסף ערכו חברי המשלחת חיפוש מקיף בבית החיים הישן, שבתוך העיר, שם נטמן הרה"ק רבי יעקב דוד זצ"ל בן ה"צמח צדיק", שנפטר בצעירותו בחיי אביו, ונטמן באהל אחד עם רב העיר ויזניצא הגה"צ רבי יצחק לנדמן זצ"ל. לפי תצלומים ישנים ומפות ניסו לחפש את מקום האהל, והממצאים במקום נתונים עדיין בבדיקות מעמיקות ע"י מומחים. לצערם הרב מצאו, שלאחרונה נבנה בנין על חלק משטח בית החיים, מה גם שהשכנים החלו לחרוש ולזרוע בשטח שזוהה כחלק מבית החיים, בו נטמנו צדיקים וחסידים מתושבי העיר עוד מימות הבעש"ט.

בראש צוות החיפושים בבתי החיים, עמד הרה"ח ר' אנטשיל באב"ד שליט"א משיכון ויזניץ במונסי, שהתלווה למסע, ושלו ניסיון רב בתחום, כשכבר לפני קרוב ל-30 שנה גילה את קברי צדיקי השושלת בקאסוב בויזניץ ובזאבלטוב, ובעקבות זאת הקים בשעתו את האהלים על ציוני צדיקי השושלת זי"ע.

חברי המשלחת קיימו פגישות מיוחדות בלשכות ראשי הערים קאסוב וויזניצא, שלמרות הבחירות המתקיימות שם בימים אלה התפנו לקבל את משלחת נציגי חצרות בית ויזניץ, אשר ייצגו את כלל אלפי החסידים בעולם. בפגישות רשמיות אלו נקבע כי המשלחת תעמוד בראש גוף שיעסוק בשימור המורשת היהודית ברחבי האזור. ראשי הערים הביעו את רצונם לעזור בכך והביעו שאיפה לקדם את התיירות היהודית בעריהם, לצורך כך הביעו הסכמה להיענות לדרישות היהודיות בעריהם, כמו שימור בתי הכנסיות ובתי העלמין העתיקים וגידורם, ועוד. בסיום הפגישות העניקו חברי המשלחת שי מיוחד לראשי הערים – תצלומי-אוויר היסטוריים מהערים, שצולמו בשנת תש"ד, עם כיתובי מזכרת מיוחדת.

בצאתם מהעיר וויז'ניצא הגיעו לכפר וויז'ענקא הסמוך, שהיה ידוע כעיירת הנופש של יהודי העיר. חלק מסוים בנהר הוויז'ענקא שבמקום, מקובל כמקום קדוש שבו טבל מרן הבעש"ט בהתגוררו במחוז – איזור ערש החסידות. במקום אף מוצב שלט המעיד על כך. עובדה זו היתה מקובלת דור אחר דור עד למרן ה"דמשק אליעזר" מויזניץ זצ"ל, כפי שהעיד היהודי הוויזניצאי היחיד שנותר באיזור בשנות השלטון הקומוניסטי, הרה"ח ר' משה קאמיל ז"ל.

ויזניצא - סורקים את שטח בית העלמין הישן שבתוך העירויזניצא - סורקים את שטח בית העלמין הישן שבתוך העיר

בהגיעם לעיר הורודענקא שבגאליציה המזרחית, עצרו בבית החיים הישן, חלק מהמצבות עדיין קיימות, וחלקם נעקרו ונהרסו בזדון בתקופת השלטון הרוסי. חברי המשלחת התפזרו על פני בית החיים וניסו למצוא את אהל הרה"ק רבי שמואל אברהם אבא מהורודענקא זי"ע, בעל "שפתי צדיק", אחיו של מרן ה"אהבת ישראל" מויזניץ זי"ע. הרבי מהורודענקא, למרות שנתבקש לישיבה של מעלה כשהוא פחות מבן שלושים שנה, היה מפורסם כגדול בתורה בנגלה ובנסתר, וכצדיק נשגב, אשר השפיע לישראל השפעות נשגבות ברוחניות ובגשמיות, והשליך נפשו מנגד כדי לפעול עבורם ישועות פלאיות.

בעיצומם של החיפושים הנרחבים ברחבי בית העלמין, במסגרתם הפכו חברי המשלחת כל אבן בבית העלמין, יצא לפתע הגוי הקשיש המתגורר בבית הסמוך לבית החיים, ונכנס עימם בשיחה. כמשיח לפי תומו סיפר שהוא מתגורר כאן מאז נולד, לפני 82 שנה, והוא זוכר את האהל שהיה בשעתו בבית החיים, מקום בו היו היהודים רגילים לבוא ולהתפלל. הוא נכנס לבית החיים, והצביע על המקום המדויק בו לפי זכרונו עמד האהל, כשהוא מציין כסימן, שזכור לו שהאהל עמד במרחק-מה מקבר הקדושים שנהרגו במלחמת העולם הראשונה. סמוך למקום הפנוי הזה נמצאה מצבת הג"ר מנחם מנדל שפירא זצ"ל ראב"ד הורודענקא, שכנראה איווה למושב לו בשכנות לאותו צדיק. לא היה גבול לשמחת חברי המשלחת לנוכח הסייעתא דשמיא לה זכו.

הורודענקא - חיפושים בבית העלמיןהורודענקא - חיפושים בבית העלמין

לאור עדות זו ולאור הממצאים במקום, נמשכים הבדיקות המעמיקות ומקווים בס"ד לחזור ולהקים במקום את ציון קדשו של הצדיק.

המשלחת אף ביקרה בארכיון בעיר טשרנוביץ, שם הושגו עשרות מסמכים נדירים ובלתי ידועים, הקשורים לחיי מרנן צדיקי בית ויזניץ זצ"ל. חבר המשלחת הרה"ח חיים מאיר מרקוביץ מארה"ב סייע רבות בתרגום ובקשר עם אנשי הארכיון. שליח חב"ד בטשרנוביץ הרב מנחם מנדל גליצנשטיין שנועד עם חברי המשלחת, הביע את הערכתו הרבה לפעילות החשובה והציע את עזרתו בסימון אותם אתרי-קודש, גם מול הרשויות השונות.

 

גילויים במחוז מארמורש

בביקורם במחוז מארמורש, שכיום חלקו באוקראינה וחלקו ברומניה, הגיעו חברי המשלחת לעיירה וילחוביץ, שם כיהנו ברבנות מרנן ה"אמרי חיים" וה"ישועות משה" מויזניץ זי"ע.

בביהמ"ד של העיירה, שניצב עדיין בתבניתו ובצורתו, נערכה תפילה מנחה נרגשת, כשלפני התיבה ניגש הרה"ג מנחם מענדיל יואל אדלר שליט"א נין מרן ה"אמרי חיים" זי"ע. המשתתפים הזכירו ברגש את התפילות ואת השבתות במקום ע"י רבוה"ק צדיקי השושלת, ואת מגורי גדולי החסידים בעיירה זו. בגניזה שבעליית ביהמ"ד נמצאו טמונים תפילין, ספרים וכתבים שהמשתתפים מצאו בהם ענין רב והעלום לארה"ק.

ביהמ''ד בווילחוביץ בו כיהנו ברבנות אדמו''רי בית ויזניץביהמ"ד בווילחוביץ בו כיהנו ברבנות אדמו"רי בית ויזניץ

בעיר מארמורש אותרו גם כמה מקברי גדולי חסידי ויזניץ, כמו הגה"ח רבי שמואל אליעזר פלדמן זצ"ל שרבו מרן ה"צמח צדיק" העיד עליו גדולות ונצורות. הוא נפטר בשנת תרמ"ג בערך וכאשר טבלו אותו בנהר לאחר הסתלקותו, כפי צוואתו, העידו אנשי הח"ק שלא היה עליהם לטרוח כי הוא טבל בעצמו! מצבתו המקורית נמצאה ע"י חברי המשלחת בעיר סיגעט.

בסיגעט אף התפללו ע"י ציון הגה"צ רבי יוסף לייב כהנא זצ"ל, חתנו של הרה"ק ה"מראה יחזקאל" מקארלסבורג זצ"ל ומגדולי חסידי קאסוב וצאנז. רבי יוסף לייב טמון באהל הרבנים ממשפחת כהנא בסיגעט, וביום זה מלאו 135 שנה מהסתלקותו בב' במרחשון תרמ"א.

בעיירה בעדווליא, בה כיהן מרן ה"אהבת ישראל" ברבנות בצעירותו, נמצאה מצבתו של השו"ב הגה"ח רבי אנטשיל סנדרוביץ זצ"ל, שהיה ידוע כאיש מורם מעם ובעל מופת. כמו כן נמצאה שם מצבת הרה"ח ר' אליעזר שמשוביץ ז"ל, מחשובי חסידי ה"צמח צדיק" ומי שהיה בעל האכסניה של ה"אהבת ישראל" במגוריו בעיירה. הרה"ח מנחם מענדיל דויטש מרמת ויזניץ חיפה, ממשתתפי המסע, השוקד על איסוף תולדות חיי מרן ה"אהבת ישראל" זי"ע, העלה עובדות ותחקירים ששפכו אור על תקופת חיי הרבי ביישוב בעדווליא.

הידיעות על מסע המחקר והתגליות הרבות והמעניינות, מעוררות הדים רבים בעולם החסידי, ובקרב חסידי בית ויזניץ בעולם בפרט. חברי המשלחת, שעומדים נפעמים למול ההתעניינות הרבה שמגלה כלל עולם החסידות בממצאים השונים בימים הספורים מאז קיום המסע, מתעתדים בס"ד להמשיך בעבודת הקודש ומקווים להעלות את הגילויים הרבים בספר רב-תוכן, שילווה במפות, מסמכים, תצלומים ותמונות בפרסום ראשון.

צווישן קאסוב און קיטוב איז א בריקעלע פארהאנען
ווי דער הייליגער בעל שם איז שפאצירן געגאנגען

צווישן קאסוב אין קיטוב איז א וואסערל פארהאנען
ווי דער הייליגער בעל שם איז זיך טובל'ן געגאנגען

צווישן קאסוב אין קיטוב איז א וועלדעלע פארהאנען
ווי דער הייליגער בעל שם איז זיך מתבונן זיין געגאנגען

צווישן קאסוב אין קיטוב איז א מערה'לה פארהאנען
ווי דער הייליגער בעל שם ייחודים מיייחד זיין געגאנגען

צווישן קאסוב אין קיטוב איז א פייגעלעך פארהאנען
ווי דער הייליגער בעל שם לערנען שירה'לה געגאנגען

אחד המסמכים שנחשפו בגניזה שעליית הגג בביהמ''ד שבעיירה ווילחוביץאחד המסמכים שנחשפו בגניזה שעליית הגג בביהמ"ד שבעיירה ווילחוביץ
ביהכ''נ בעיירה טעטש שבמארמורש - אוקראינהביהכ"נ בעיירה טעטש שבמארמורש - אוקראינה
בית הבעש''ט שנחשף בקולומייא, נראה  גם הפתח המחבר בין הבית לבין המבנה העתיק של ''קוסבער שולעכל''בית הבעש"ט שנחשף בקולומייא. נראה גם הפתח המחבר בין הבית לבין
המבנה העתיק של 'קוסבער שולעכל'
בית הבעש''ט שנחשף בקולומייאבית הבעש"ט שנחשף בקולומייא
בית העלמין דק''ק נערסניצא שבמארמורש - אוקראינהבית העלמין דק"ק נערסניצא שבמארמורש - אוקראינה
בפגישה עם ראש העיר של קאסובבפגישה עם ראש העיר של קאסוב
הגשר שעל נהר הטשרמוש - בין ויזניץ לקיטובהגשר שעל נהר הטשרמוש - בין ויזניץ לקיטוב
חלק מתקרת ביהכ''נ בווילחוביץחלק מתקרת ביהכ"נ בווילחוביץ
טיסמניץ - שטח בית החיים העתיקטיסמניץ - שטח בית החיים העתיק
קשיש מקומי במסירת עדות מפורטת על מיקום אוהל הרה''ק רבי שמואל אבא מהורודנקא זי''ע בעיר הורודנקאקשיש מקומי במסירת עדות מפורטת על מיקום אוהל הרה"ק
רבי שמואל אבא מהורודנקא זי"ע בעיר הורודנקא
תפילת מנחה בביהכ''נ בווילחוביץתפילת מנחה בביהכ"נ בווילחוביץ
תפילת מנחה על שטח ביהמ''ד של רבוה''ק בוויזניצאתפילת מנחה על שטח ביהמ"ד של רבוה"ק בוויזניצא
תפילת ראש חודש במרתף הבית המיוחס לבעש''ט זי''ע בעיר קולומייאתפילת ראש חודש במרתף הבית המיוחס לבעש"ט זי"ע בעיר קולומייא