אירוע טרור קשה: יהודי נרצח כתוצאה מיידוי אבנים ליד חברון >>...

אירוע טרור קשה: יהודי נרצח כתוצאה מיידוי אבנים ליד חברון >>