בשכונה היהודית אדמות ישי שבמרומי תל רומיידה בחברון, ניסה מחבל לדקור חייל צה"ל ונורה. המחבל נהרג בטרם הצליח לבצע את זממו