היה חבר טוב ויהודי יקר שהיה לו מסירות נפש שיהודים יאכלו כשר
השתדל בכל מאודו לעזור ליהודים וקיבל כל אדם באהבה ובסבר פנים יפות
גמל חסד בגופו ובממונו ,
חבל על דאבדין השאיר אחריו אלמנה ויתומים