מן העיר הגדולה לונדון, מגיעה הבשורה הקשה על הסתלקותו הפתאומית לשמי מרום של הרה"צ רבי אפרים יחזקאל פאנעט זצ"ל, בנו של כ"ק האדמו"ר מדעעש ירושלים זצ"ל • ארונו יובא ארצה, ויטמן לצד אביו האדמו"ר בהר המנוחות בירושלים • קשה סילוקן של צדיקים

לפני זמן קצר הסתלק לבית עולמו הרה"צ רבי אפרים יחזקאל פאנעט זצ"ל, בנו של כ"ק האדמו"ר מדעעש ירושלים זצ"ל.

הרה"צ הגיע השבוע אל העיר לונדון להשתתף בשמחת בר המצווה לבן ידידו הנגיד הרב יהושע ברקוביץ שליט"א. לתדהמת משפחתו ומקורביו, הערב נמצא ללא רוח חיים, בבית המלון בו התאכסן.

המנוח זצ"ל, נולד לפני כחמישים שנה לאביו כ"ק האדמו"ר רבי דב בעריש פאנעט מדעעש ירושלים זצ"ל, ולאימו הרבנית בת הגה"צ בעל ה'עטרת משה ממאקאווא.

בשנות נעוריו התחנך על ברכי אביו ששימש באותם זמנים כרבה של קרית אליעזר בחיפה, על ברכי התורה והחסד, כאשר עלה ונתעלה במעלות רמות בתורה וביראת שמים.

בהגיעו לפרקו נישא לזוגתו תחי', בת הרה"ג רבי יהודה יאקאב זצ"ל, אב"ד שכונת רמת אליהו בראשון לציון.

שנים רבות שימש כמשגיח כשרות, כאשר כל מכריו היו מספרים אחריו על טוהר מידותיו ויושר נקיון כפיו, כאשר נודע כחד ממומחי הכשרות הבולטים, כשגאון רבי משה יהודה לייב לנדא שליט"א, סמך את ידיו עליו בעינים עצומות בכל הנוגע לעניני הכשרות.

בשנים האחרונות אף החל ללמוד את תורת הקבלה, ונחשב לאחד מן הלומדים הבקיאים ביותר. כאשר היה שקוע כל כולו בעבודת השם, ואף קנה לו שם של יחיד סגולה בעניני קבלה רבים.

עם הסתלקות אביו זצ"ל, התמנה למורה דרך לרבים בעיר בני ברק. קהל רב שיחר לפתחו לשמוע את עצותיו ומחכימות, ולהתברך מנועם ברכות פיו.

בשבוע האחרון כאמור, יצא ללונדון, ובהיותו בבית המלון נחלש באחת, איבד את הכרתו, כוחות ההצלה ניסו להחיותו אך ל"ע ללא הצלחה והשיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

הותיר אחריו לברכה זרע קודש, בית מלא ברכת ה', אשר לא הספיק עדיין לחתן את כולם.

גופו הטהור יובא ארצה למנוחות, ויטמן לצד אביו האדמו"ר זצ"ל, בהר המנוחות בירושלים.

זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל.

שמחת בית שאץ אשדוד, דעעש (4) שמחת בית שאץ אשדוד, דעעש (5) שמחת בית שאץ אשדוד, דעעשהכנסת-ספר-תורה-לביהמד-דעעש-ירושלים-חלק-א-צילום-ברוך-אוביץ-14-470x313שמחת-הברית-לנין-האדמור-מויזניץ-בירושלים-33-470x311שמחת-הברית-לנין-האדמור-מויזניץ-בירושלים-67-470x311