חוק ההסדרים הוא חלק בלתי נפרד מתקציב המדינה בכל שנה והוא מכיל שורה ארוכה של רפורמות במשק, כדי לסייע בהעברת תקציב נכון ומאוזן יותר • יו"ר הוועדה גפני: "ביצענו תיקונים משמעותיים ודרמטיים לטובת הציבור בכל התחומים, בבריאות ובדיור, ברווחה ובכל תחומי החיים"

לאחר שבועות ארוכים ודיונים מרתוניים, שכללו לא מעט משברים והפסקות בדיונים, אישרה אחר הצהריים ועדת הכספים של הכנסת, את חוק ההסדרים לשנים 2015-2016, המכיל שורה של רפורמות חשובות למשק.

הוועדה רשמה לעצמה הישגים חברתיים רבים, בין השאר הגדלת הכנסות המדינה ממיסים על משאבי הטבע (חוק ששינסקי 2), הגדלת קצבאות הילדים והעמדת חיסכון ארוך טווח לכל ילד, הקטנת מס השבח על מכירת קרקעות פרטיות לבניית מגורים כחלק מהניסיון לפתור את מצוקת הדיור ועוד.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני, סיכם: "לאורך השבועות האחרונים התקיימו דיונים אינטנסיביים מול הממשלה, האוצר ורשות המסים לגבי כל הסעיפים של חוק ההסדרים. ועדת הכספים איננה חותמת גומי של הממשלה והוכחנו זאת גם הפעם, ביצענו תיקונים משמעותיים ודרמטיים לטובת הציבור בכל התחומים, בבריאות ובדיור, ברווחה ובכל תחומי החיים. חוק ההסדרים יוצא אחרת לחלוטין מזה שהגיע אלינו ואני שמח על ההישגים שנעשו בתיאום של כל חברי הוועדה, קואליציה כאופוזיציה, שפעלו יד אחת להגיע לכל ההישגים הללו למען הציבור".

קרא עוד:
[postim]

הסעיפים החשובים של חוק ההסדרים

  • הגדלת קצבאות הילדים: על הילד הראשון מ-140 ₪ ל-150 ₪, על הילדים השני, השלישי והרביעי מ-140 ₪ ל-188 ₪. הקצבאות ישולמו רטרואקטיבית מה-1.1.2015.
  • העמדת תכנית חיסכון לכל ילד עד גיל 18: כל ילד יוכל בהגיעו לגיל 18 או 21 למשוך את הכספים ללא תנאי וללא תשלום מס. דמי הניהול של הכספים ימומנו על ידי המדינה, כל ילד יקבל 'מענק משיכה' בגובה 500 ₪ בעת המשיכה, כפיצוי על המס על הריבית שנצברה בתכנית. ההורים יוכלו להוסיף מכספם לחיסכון ולהגדיל את החיסכון הפטור ממס על הצבירה בעת המשיכה. גם תכנית החיסכון היא רטרואקטיבית מה-1.1.2015, כאשר ההפקדות בגין התקופה שעברה תשולם בתשלומים חודשיים במשך שלוש השנים הראשונות מתחילת הפעלת התכנית.
  • מענקים בגובה 200 אלף ₪ ליתומים להורים שנהרגו בפיגועים: מדובר בתיקון עוול של שנים – יתומים משני הורים שנהרגו בפעולות איבה מקום המדינה ועד תחילת שנות ה-2000, יזכו למענקים של 200 אלף ₪, לסגירת הפער בינם לבין יתומים לשני הורים מפיגועים אחרי שנת 2000, שזכו לקצבה חודשית כפולה בגובה 8,000 ₪ במקום 4,000 ₪ לאלו הראשונים. בנוסף, ועדה מקצועית של האוצר תמצא דרכים לסגירה מלאה של הפער בין שתי הקבוצות. נציגי היתומים מהקבוצה הראשונה שיבחו מאוד את חברי ועדת הכספים על "המהפך ההיסטורי, אחרי שנים שאיש לא שעה לתחינותיהם".
  • רפורמה בבריאות – לחיזוק הרפואה הציבורית: מעתה, מבוטחי קופות החולים יופנו לרופאים שב'הסדר' במקום פרוצדורת ה'החזר', בבקשם לפנות לרופאים מומחים. המבוטחים ישלמו השתתפות עצמית מזערית של כמה עשרות שקלים בלבד, במקום לפנות לשב"ן ואז לפנות לקופה לקבלת החזר – שבדרך כלל מגיע למקסימום של 80% ומותיר את המטופלים עם תשלום של מאות שקלים, לעתים. בנוסף, לכל קופה תהיה רשימת 'חריגים' – רופאים שלא יהיו בהסדר ועדיין אם המבוטחים יפנו אליהם יוכלו לקבל החזר, כפי שהיה בפרוצדורה הישנה.

Macabi

  • הפחתת מס שבח על הרווח ממכירת קרקעות פרטיות לצורך בניית דירות למגורים: הרפורמה נועדה לתמרץ בעלי קרקעות פרטיות להוציא קרקעות למכירה לצורך בניית דירות למגורים ע"י הפחתת מס השבח שישלמו בעת המכירה. המהלך מלווה בהוראות מפורשות שיבטיחו בניית דירות בפרקיי זמן קצרים יחסית על-מנת שאכן יוגדל היצע הדירות למכירה.
  • הורדת הריבית על משכנתאות לזכאי משרד השיכון מ-3% ל-2.5%: צעד משמעותי מאוד לטובת מחוסרי דיור שאינם מקבלים משכנתאות מהבנקים המסחריים. המדינה מאפשרת להעמיד להם משכנתא בריבית טובה יוצר ממה שהיה עד היום.
  • אישור חוק ששינסקי 2 להגדלת הכנסות המדינה ממיסים על משאבי טבע: חרף הלחצים הרבים, אישרה הוועדה את חוק ששינסקי 2, כפי המלצת הוועדה המקצועית. כיל וחברות העושות שימוש במשאבי טבע, ישלמו מעבר לתמלוגים, מס על רווחי יתר החל מרף של 14% תשואה על הנכסים שלהן.
  • צביעת ההכנסות ממיסי רווחי היתר על משאבי הטבע לטובת פיתוח התעסוקה והתשתיות בפריפריה: יוזמה של רכז הקואליציה בוועדת הכספים, ח"כ מיקי זוהר, אליה הצטרפו חברי הכנסת מיקי רוזנטל ושלי יחימוביץ'. היוזמה הפכה לקונצנזוס בוועדת הכספים. הצפי הוא לסכומים של כ-400 מיליון ש"ח בשנה.
  • רפורמה בפנסיה: מעתה, המעסיקים הם שיישאו בעלות תפעול החיסכון הפנסיוני וכן, חוסכים שיהיו מעוניינים בכך, יוכלו לבחור בעצמם את קרן הפנסיה ולהוזיל לעצמם את דמי הניהול.
  • העברת חצי מיליארד ₪ מרשות שדות התעופה (רש"ת) לאוצר המדינה: לרש"ת נוצרו רווחים גדולים מאוד מהפעילות המסחרית בנתב"ג ועתה, קבעה ועדת הכספים, כי על הציבור ליהנות מהרווחים הללו, כך שההעברה מרש"ת למדינה, תייתר את הצורך בקיצוצים רוחביים ולחילופין תאפשר להגדיל מהלכים חברתיים.

.

 • מתן אפשרות לרישום קרקעות בטאבו לבני מיעוטים: כחלק מהניסיון להסדיר את נושא הדיור במגזרי המיעוטים.
 • אישור מסגרת עבודה תקציבית תלת-שנתית (נומרטור): על-מנת להבטיח אחריות תקציבית והתנהלות מאוזנת ולהוריד את יחס החוב-תוצר של המדינה עד לרמה של 50% בתוך שנים אחדות. ועדת הכספים אישרה חוק שיאסור חריגה ממסגרת ההוצאה הממשלתית המותרת ללא הצגת מקור תקציבי ושמירה על איזון. יו"ר ועדת הכספים, גפני, בתמיכת כל חברי הוועדה סייג, כך שחברי כנסת לא יהיו מנועים מהגשת הצעות חוק תקציביות וועדת שרים לענייני חקיקה תורשה לדון בהן.

במסגרת המו"מ מול האוצר על ההטבות שהשיגה, אישרה הוועדה גם את צמצום הטבות על ההפרשות לפנסיה לבעלי שכר גבוה החל מפי 2.5 מהשכר הממוצע במשק; אישור לרשות המיסים לביצוע חילופי מידע עם רשויות מס זרות, כחלק מהמחויבות של המדינה בפני גופים כלכליים בינלאומיים; הרחבת החלת חובת הדיווח המקוון על עוד עסקים במשק, תוך סייגים והקלות בקנסות על אי הגשה או איחור בהגשת דו"חות. הנושא האחרון הינו חלק מהסיוע של ועדת הכספים לרשות המיסים במאבק בהון השחור.

כמו-כן, הוועדה פיצלה מחוק ההסדרים את נושא של חובת הדיווח לרשות המיסים על קבלת ייעוץ בנושא המס על ידי גורם מקצועי. זאת על-מנת לדון בנושא בצורה מעמיקה על-מנת למנוע פגיעה קשה בעסקים בצורה לא מידתית ושלא לצורך.

(צילומים: מרים אלסטר ומשה שי – פלאש 90)