בצער ותדהמה התקבלה בעולם הישיבות הידיעה הקשה והמרה על הסתלקותו לשמי מרום של ראש ישיבת גרודנא, הגאון רבי דב צבי קרלנשטיין זצ"ל • הלווייתו תצא בשעה 19:00 מרחבת ישיבת גרודנא ברחוב חפץ חיים באשדוד, ובשעה 21:00 מביהמ"ד זופניק בגבעת שאול, להר המנוחות בירושלים

מבית החולים ברזילי באשקלון מגיעה הבשורה המרה והקשה על הסתלקותו של שריד לדור דעה, מגדולי ראשי הישיבות בדורנו, מרביץ תורה לעדרים, הגאון האדיר רבי דב צבי קרלנשטיין זצ"ל.

קהל תלמידיו מבכים את גודל האבידה לדור כולו, וכשדמעות בעיניהם מספרים הם על דמות ענקים שהאירה את עולם הישיבות בדאגה אישית לכל תלמיד כאילו היה בנו ממש.

מסע הלוויה יצא בשעה 19:00 מהרחבה שלפני ישיבת גרודנא ברחוב חפץ חיים באשדוד, ובשעה 21:00 מביהמ"ד זופניק בגבעת שאול, לעבר הר המנוחות בירושלים. עפ"י בקשתו לא יינשאו הספדים כלל ולא יכניסו את המיטה להיכל הישיבה. ראש הישיבה הדגיש בצוואתו "אבקש שלא לשנות את דעתי"

אלפים רבים נוהרים בשעה זו מכל רחבי הארץ למשכן הישיבה. מאות מתלמידיו הרבים ומבוגרי הישיבה ממתינים בתחנות בערים בני ברק, ירושלים וקרית ספר. עומסים כבדים נרשמו בכבישי הגישה לאשדוד עם בוא קהל האלפים להלוויה הכאובה אחר מיטת רבם.

תולדות חייו של ראש ישיבת גרודנא זצ"ל >>

כָּל יְמֵי חַיַּי • מראות מפעלות מרן הגרד”צ קרלנשטיין בבית ה’ >>
מתולדותיו

מרן ראש הישיבה זצ"ל, נולד בי"ז בתמוז תרצ"ד, לאביו הרה"ג רבי ירוחם פישל קרלנשטיין זצ"ל, מנהל תלמוד תורה 'רבי עקיבא' בשכונת זכרון מאיר בבני ברק, ולאימו הרבנית מרת עשירה דבורה רייכל ע"ה.

בשנות בחרותו נכנס לישיבת פוניבז' להגות על התורה ועל העבודה, נקשרה נפשו במורו ורבו הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל והיה אחד מתלמידיו הנאמנים והקרובים אליו ביותר. ברכה מרובה עשה בשנים הטובות ההן, בקנותו דרכי תורה מפי ראשי הישיבה, מרן הגרא"מ שך ומרן הגר"ש רוזבסקי, בעודו משתקע בתורת ה' יומם ולילה בשקידה עצומה אשר הפליאה את כל רואיה.

בהגיעו לפרקו נלקח אחר כבוד לבית חותנו הרה"ג רבי שמואל ברוך ורנר זצ"ל, ראב"ד בתל אביב, שהיה חתנו של הגאון רבי יעקב משה חרל"פ זצ"ל ראש ישיבת בית זבול ורב שכונת שערי חסד בירושלים.

שנים ארוכות התמיד והגביר חיל בתלמודו לתפארת רבותיו. בשנת תשכ"ו פנה אליו רבו, הגרי"ש כהנמן זצ"ל, וביקש למנותו לראש ישיבה ומרביץ תורה לעדרים בישיבה החדשה שנפתחה בימים ההם בקריית פוניבז' באשדוד. המינוי שהפתיע רבים מתלמידי הרב כהנמן, הפליא בשם ה' כאשר נוכחו לראות בפירות עמלו הברוכים בהעמדת התלמידים.

בשנת תשנ"ט, שיכל את בנו מחמד נפשו הגאון רבי חנוך העניך קרלנשטיין זצ"ל, אשר כיהן כר"מ בישיבת היכל התורה בירושלים ומח"ס "חק המלך" על הרמב"ם. שנים ארוכות התאבל עליו וסירב להינחם אחר האבידה הגדולה לעולם התורה.

מקנא קנאת ה' צבקות היה, ובכל ליבו ונפשו נלחם למען קדושת השבת בעיר. מידי שבת היה מכתת את רגליו ופונה לחנויות אשר פתחו שעריהן ושידלם ברגשי לבבו לקיים רצון ה' ולנעול את שערי בית מסחרם. ממון רב הזיל מכיסו לקופת בעלי עסקים על מנת לשכנעם ולהמריצם לבל יעבדו בשבת וישמרו על קדושתה.

לפני מספר שנים חלה במחלה, ומאז נחלש ואף אושפז מספר פעמים בבית החולים לצורך בריאותו, כאשר תלמידיו מעתירים רבות לרפואתו השלימה והאמיתית. לפני כשבוע אושפז שוב, אך לדאבון כל לב גברה מחלתו והוא נלקח לשמי מרום בהותירו את בני הקהילה ותלמידיו הרבים, המומים ובוכיים.

באבידתו נלקחה דמות קמאית ונשגבת המסמלת את הדביקות בתורה, בעמל שקידתה, ובהשקפת האמונה הבהירה.

משפחתו:
זוגתו הרבנית הצדקנית מרת פסיה ע"ה, שימשה מחנכת לתלמידות במשך שנים רבות, ונהרגה בתאונת דרכים בט"ו בשבט תשנ"ו, ברכה ללמד את תלמידותיה.

אחיו: הרה"ג ר' גרשון קרלנשטיין שליט"א, ראש כולל "זכרון ירוחם", והרה"ג ר' שלמה קרלנשטיין שליט"א, מנהל ת"ת "זכרון מאיר" ויו"ר 'הסתדרות המורים של אגו"י' ואיש אמונם של גדולי הדור. גיסיו: הרה"ג ר' בצלאל בלידשטיין שליט"א, ר"מ בישיבת "אור שמח" מלפנים, וכיום ר"מ בפנמה, הרה"ג ר' דוד יחיאל ורנר שליט"א, רב העיר חדרה, הרה"ג ר' שמעון מאיר ורנר שליט"א, ראש כולל תפארת חיים בתל אביב, והרה"ג ר' מנחם שיף שליט"א, ראש כולל ברעננה.

הותיר אחריו לברכה את חתניו לוקחי בנותיו תחי', אשת הגאון רבי משה שמידע שליט"א מראשי ישיבת גרודנא, הגאון רבי ברוך מרדכי אטינגר שליט"א, ראש ישיבת כנסת יחזקאל באלעד, והגאון רבי אהוד אייזנטל שליט"א, ר"מ בישיבת גרודנא וראש כולל זיכרון יוסף.

כאמור, מסע הלוויה ייצא בשעה 19:00 מרחבת ישיבת גרודנא ברחוב חפץ חיים באשדוד, ובשעה 21:00 מביהמ"ד זופניק בגבעת שאול, לעבר הר המנוחות בירושלים, שם ייטמן לצד זוגתו הרבנית ע"ה.