בכינוס בראשות מרנן הגר"ח קנייבסקי והאדמו"ר מוויז'ניץ שליט"א, חוזק האיסור על בנות ישראל ללמוד במוסדות אקדמיים ולקבל תארים ויצאה הקריאה אל מנהלי מוסדות החינוך שלא להכיר בדרגות הנ"ל לצורך קביעת רמת השכר • תיעוד: שוקי לרר

המלחמה בלימודים האקדמיים לבנות ישראל צוברת תנופה: בכנס חירום שנערך אמש בבני ברק אצל הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ובהשתתפותו של מרן האדמו"ר מוויז'ניץ שליט"א, קראו גדולי ישראל להתרחק כליל מכל עניין הלימודים האקדמיים.

הכינוס, אותו יזמה 'ועדת הרבנים לענייני חינוך' שעל ידי שתי מועצות גדולי התורה, נערך בבית הכנסת מתחת לביתו של הגר"ח קנייבסקי ברחוב רשב"ם ואליו נאספו עשרות מנהלי סמינרים ומוסדות לבנות.

בין השאר נשאו דברים: מזכירי מועצות גדולי התורה, הגאון רבי מרדכי שטרן והרב אברהם רובינשטיין; חברי ועדת הרבנים לענייני חינוך; ראש ישיבת תפרח, הגאון רבי אביעזר פילץ, ראש ישיבת קריית מלך, הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין, ראש ישיבת חברון, הגאון רבי דוד כהן, ראש ישיבת סלונים ובנו של האדמו"ר שליט"א, הגאון רבי משה ברזובסקי, הגאון רבי נתן זוכובסקי והגאון רבי יעקב כהן, מרבני חסידות צאנז.

בהחלטות הכינוס נאמר:

א. חינוך בנות ישראל מגיל צעיר ועד גמר הלימודים ובניית בית נאמן בישראל, הופקד על ידי גדולי ישראל בדורות האחרונים – אך ורק בידי מוסדות החינוך החרדיים המונחים על ידי מרנן ורבנן גדולי ומנהיגי ישראל, ומתנהגים על פי הוראותיהם, שבהם מחנכים ליראת שמים טהורה, אהבת תורה, אמונה ובטחון ומדות טובות, בלא שום תערובות לימודים אשר אין רוח חכמים נוחה מהם וזהו המקום היחידי שבו צריך וראוי לחנך את בנות ישראל.

קרא עוד:
[postim]

ב. במוסדות הלימוד האקדמאיים על כל צורותיהם, קיימות סכנות רבות של מכשולות עצומים הן בתכני הלימודים והן במרצים, שיש להם השפעה רעה של עניינים הנוגעים לחמורות, ובוודאי שהם מהווים סתירה גמורה לדרך ישראל סבא. על כן אנו שבים ומזהירים, כי בנות ונשות ישראל לא תלמדנה במוסדות אקדמאיים או במוסדות המסונפים לאקדמיה ובכלל זה שלוחות או מוסדות המכנים את עצמם סמינרים ומעניקים תארים אקדמאיים. וכבר נאסר הדבר בכל החומר על ידי גדולי הדורות מקדמת דנא ועד ימינו. ואין להתפתות בנושאים אלו בתואנות שווא של פרנסה וכדו', שכך דרכו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך וכו'.

ג. בנות ישראל לא תלמדנה לימודים לבגרות או לימודים המשמשים כהכנה ללימודים אקדמאיים, בלא שום יוצא מהכלל. ואף לא תגשנה לבחינות באופן עצמאי, ומנהלי הסמינרים יעמדו על כך בכל תוקף.

ד. כל לימודיהן והשתלמויותיהן של בוגרות מוסדות החינוך החרדיים הנ"ל וכן של מורות העובדות או החפצות לקבל משרות במוסדות החינוך החרדיים הנ"ל יהיו אך ורק בסמינרים ומרכזי ההשתלמויות של "בית יעקב", ולא תלמדנה בשום מקום אחר, ובוודאי שלא יפנו לקבלת תואר אקדמאי לכל מקום שהוא.

ה. אנו פונים למנהלי מוסדות החינוך החרדיים שלא יכירו בדרגות ותארים של צוותות החינוך וההוראה שתלמדנה במוסדות שאינם מפוקחים על ידי ועדת הרבנים לענייני חינוך.

ו. על מנהלי המוסדות ועל המחנכות להסביר לציבור הנשים והבנות את חומר הדבר לפנות ללימודים אקדמאיים ובמקומות שאין רוח חכמים נוחה מהם.

ז. מנהלי מוסדות החינוך החרדיים יעמדו כחומה בצורה שלא להתפתות אחר שכנועים שונים מבית ומחוץ, הבאים לשנות את צורת חינוך בנותינו.

ח. רבני הקהילות יחזקו את בני קהילותיהם לעמוד בניסיון של פרנסה כשרה בדרך כשרה.

בעמדנו בימים אלו, ערב ימי החנוכה הבאים עלינו לטובה, המסוגלים לעורר על ענייני חינוך בטהרה ולסתום את הפרצות, נוסיף לעמוד על המשמר. ובהתחזקות הציבור כוחו, ובפרט על ידי נושאי התפקידים הציבוריים והחינוכיים, נוכל להצליח לשמור את פך השמן הטהור החתום מכל טומאה זרה. ונזכה בעזרת השם להעמיד דורות ישרים מבורכים ההולכים בדרך ישראל סבא ולשפע ברכה והצלחה בדרך ההיתר ללא כל מכשול ולהדלקת המנורה בבית מקדשנו שיבנה במהרה בימינו.