אז מה רוצים שיעשו? האבא לומד בכולל ולאישה אין עבודה בהוראה אז מה יעשו? איך יאכילו את הילדים? איך ישלמו משכנתא? איך ישלמו שכר לימוד 1500ש"ח לסמינר