כתוצאה מהפחתה זו בזיהום האוויר תימנע תמותה מוקדמת של כ-25 בני אדם בשנה. החיסכון הכלכלי למשק כתוצאה מהסטת הייצור מפחם לגז יעמוד על 62.5 מיליוני דולר בעלויות חיצוניות

אתמול נכנסו לתוקפן ההוראות החדשות של המשרד להגנת הסביבה לצמצום זיהום האוויר מתחנות הכוח של חברת החשמל: המשרד מפעיל לראשונה את סמכויותיו, ודורש מהחברה לצמצם את השימוש בפחם בתחנת הכוח הממוקמת בחדרה, ולהגדיל את השימוש בגז טבעי.

הדרישות לצמצום הפליטות והזיהום נחוצות בעקבות התעכבות חברת החשמל בהתקנת הסולקנים והן ניתנו כתנאי לאישור הדחייה הנוספת שביקשה חברת החשמל למועד סיום התקנת הסולקנים ביחידות אלה.

על פי התנאים החדשים שהציב המשרד לחברת החשמל, יצומצם השימוש בפחם בתחנת הכח בחדרה בשנת 2016 בכ-8 עד 10 אחוזים.

כתוצאה מדרישת המשרד, בשנת 2016 יוסטו כ- 1.4 טרהוואט מייצור בפחם לייצור בגז טבעי (כ-3% מסך הייצור של חברת החשמל) וכתוצאה מהפחתה זו בזיהום האוויר תימנע תמותה מוקדמת של כ-25 בני אדם בשנה. החיסכון הכלכלי למשק כתוצאה מהסטת הייצור מפחם לגז יעמוד על 62.5 מיליוני דולר בעלויות חיצוניות.

קרא עוד:
[postim]

הגבלת הפליטות בתחנת הכח בחדרה היא צעד ראשון ובעקבותיו יוגבל השימוש בפחם גם בתחנת הכוח אשקלון, בשל עיכובים בלוחות הזמנים בהתקנת הסולקנים גם בתחנה זו.

משק החשמל בישראל הוא התורם המרכזי לזיהום אוויר משרפת דלקים. תחנות הכח הפחמיות בישראל אחראיות לכ-80% מסך זיהום אוויר ממשק החשמל. התקנת סולקנים בכל היחידות הפחמיות תמנע תמותה מוקדמת של 234 בני אדם בשנה ותצמצם בעשרות אחוזים את פליטת מזהמי האוויר באזור חדרה ואשקלון.

(צילום: אילן מלסטר)