בשבת קודש נפטרה הרבנית הצדקנית מרת רחל פאנעט ע"ה אשת כ"ק האדמו"ר מדעעש י-ם זצ"ל ובת כ"ק בעל ה"עטרת משה" ממאקאווא זצוק"ל. הרבנית ע"ה היא אחותו של יבלחט"א כ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"א ואחיו הרבנים שליט"א. מסע ההלוייה בשעה 22.00 מבית המדרש דעעש בשכ' רמות ירושלים בדרכה להר הזיתים.