ישרקו, שופרסל, גולד פרוסט ונטו – אלו היבואנים הזוכים שיתחרו על הוזלת מחירי החמאה לצרכן • מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, עמית לנג: "לצרכנים יש חלק חשוב ומשמעותי בתחרות במתן הזדמנות למותגים החדשים, להתנסות בהם, לתרום לתחרות וליהנות ממחירים נמוכים מהמחיר הקיים כיום"

במסגרת פעילות משרד הכלכלה והתעשייה להגברת התחרות במשק והפחתת מחירים במגוון מוצרי החלב לצרכנים, ובהתאם להחלטת הממשלה, מפרסם היום המשרד את רשימת הזוכים בהליך התחרותי ליבוא חמאה שולחנית, במסגרת מכסה פטורה ממכס. היקף המכסות שחולקו לזוכים במסגרת מחיר מקסימום לצרכן עומד על כ-1000 טון.

ארבעת הזוכים בהליך התחרותי התחייבו, כחלק מהצעתם בהליך, לשווק את החמאה השולחנית לצרכן במחירים שלא יעלו על המחיר דלהלן לאריזה של 100 גרם חמאה שולחנית:
ישרקו – מחיר מקסימום לצרכן שלא יעלה על 3.10 ₪
שופרסל – מחיר מקסימום לצרכן שלא יעלה על 3.40 ₪
גולד פרוסט – מחיר מקסימום לצרכן שלא יעלה על 3.60 ₪
נטו – מחיר מקסימום לצרכן שלא יעלה על 3.60 ₪

ראוי לציין שהמחיר המפוקח ל-100 גרם חמאה שולחנית עומד כיום על 3.92 ₪ ל-100 גרם.

קרא עוד:
[postim]

עמית לנג, מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, ציין כי זהו מהלך נוסף בשורה של צעדים שנקט משרד הכלכלה בשנה האחרונה, על מנת להגביר את התחרות ולהביא להוזלת מחירים במוצרי חלב בסיסיים ופופולריים. מחירי המקסימום לצרכן אשר להם התחייבו הזוכים נמוכים, בחלקם באופן משמעותי, מהמחיר המפוקח, לפיכך הם יתרמו להגברת התחרות ולהוזלת מחירים של החמאה השולחנית".

יאיר שירן, מנהל מינהל תעשיות ויו"ר ועדת מכסות במשרד הכלכלה והתעשייה, מוסיף כי "ההליך התחרותי הינו אחד מן הכלים בהם משתמשת ועדת מכסות על מנת להקצות מוצרי יבוא באופן שיבטיח שהטבות הפטור ממכס יגולגלו לטובת הצרכנים. שירן מוסיף כי לאור הצלחת השימוש בהליך התחרותי כאמצעי לחלוקת מכסות יבוא פטורות ממכס בגבינה קשה, החלטנו לאמץ מכשיר זה גם לצורך חלוקת מכסת החמאה השולחנית. לשמחתנו ראינו שכפי שקרה בגבינה קשה, כך גם בחמאה שולחנית – קיבלנו הצעות רבות מצד גורמים בשוק שהתחייבו לייבא ולשווק את המוצרים לצרכן הסופי במחירים אטרקטיביים, הנמוכים מן המחיר המפוקח".