בביה"ח מעיני הישועה בבני ברק נפטר הגאון רבי יוסף דיסקין זצ"ל בן 86 בפטירתו. גיסו של יבדלחט"א מרן ראש ישיבת פונוביז' הגרי"ג אדלשטיין ואביהם של הגרב“ד דיסקין ר“י אורחות תורה, והגר“א דיסקין מי-ם. שימש ר“מ ב'תפארת ציון'

בביה"ח מעיני הישועה בבני ברק נפטר הגאון רבי יוסף דיסקין זצ"ל בן 86 בפטירתו. גיסו של יבדלחט"א מרן ראש ישיבת פונוביז' הגרי"ג אדלשטיין ואביהם של הגרב“ד דיסקין ר“י אורחות תורה, והגר“א דיסקין מי-ם.
המנוח זצ"ל נולד ברוסיה לאביו הגאון רבי יהושע זליג דיסקין זצ"ל, רבה של פוריסלאב. בהיותו נער עלתה משפחתו לישראל והתיישבה בתל אביב, ומשם נקרא אביו לכהן כרבה של פרדס חנה. היה מקורבם ואיש אמונם של גדולי ישראל החזון איש, הרב מבריסק והרב מפוניבז'. בבחרותו היה מראשוני תלמידי ישיבת פוניבז' שם התחבב במיוחד על רבותיו.
מיד לאחר נישואיו נקרא לכהן כר"מ בישיבת 'תפארת ציון' בבני ברק בה כיהן עשרות שנים והעמיד אלפי תלמידים.

מסע הלווייתו הערב מוצש"ק בשעה 21:00 מביתו ברחוב בית שמאי 18 בבני ברק לבית החיים של נציבי ישיבת פוניבז'.