המשתתפים נכנסו לחדרי החולים, שרו ושמחו את החולים והילדים המאושפזים יחד עם הזמר מידד טסה

לקראת חג ט"ו בשבט שחל הערב, יצא ארגון החסד 'סעד ומרפא', בשיתוף חברי מועצת עיריית ירושלים מטעם ש"ס, לסבב ארוך בין המחלקות השונות בבית החולים הדסה ’עין כרם’ בעיר.

בסיור השתתפו מתנדבי 'סעד ומרפא', יו"ר הארגון, העסקן הרפואי הרב מוטי פריד, מנכ"ל הארגון, הרב מאיר כהן, נשיא הארגון הרב רחמים חיון והזמר מידד טסה (שעושה שירות לאומי בארגון). לצדם נטלו חלק סגן ראש העיר, צביקה כהן וחברי מועצת העיר: נחמניאל סבן, מיכאל מלכיאלי ופיני עזרא.

את הפמליה קיבל בכניסה לבית החולים, המנהל, פרופסור יורם וייס וצוות לשכתו. המשתתפים יחד עם המתנדבים הצעירים עברו בין המחלוקות השונות בבית החולים וחילקו שי אישי לכל חולה ובן משפחתו.

במהלך הסיור נכנסו המשתתפים לחדרי החולים, שרו ושמחו את החולים והילדים המאושפזים יחד עם הזמר מידד טסה. התרגשות עצומה נראתה בשעה שהמתנדבים וחברי המועצה נכנסו למחלקת ילדים בבנין 'אם וילד', לבקשתם הקדיש טסה לכל ילד שיר אישי והשמחה והחיוך נראו בברור על פניהם.

הורי הילדים הודו בלב נרגש למתנדבים ולמשתתפים והדגישו בפניהם שסיורים מעין אלו של 'סעד ומרפא', משכיחים למשך דקות ארוכות את הסבל והמכאובים מהילדים החולים.

ראשי הארגון הודו ליו"ר סיעת ש"ס בירושלים, סגר"ע הרב צביקה כהן ולחברי הנהלת העיר הר’ סבן, הר’ מלכיאלי, הר’ עזרא וצוות עוזריהם, שפינו מזמנם ונטלו חלק מהתנדבות ופעילות הארגון וסיירו באגפים השונים במטרה להעלות חיוך על פני החולים ולשמח את המשפחות.

הרב כהן מוסר: "הוזמנו הבוקר יחד עם חברי המועצה מטעם סיעת שס לביקור משותף עם אגודת החסד "סעד ומרפא" בראשות הרב מוטי פריד, על מנת לתת שמחה למאושפזים בבית החולים ’הדסה עין כרם’. מעבר לטיפול הקונבנציונלי שחולים אלו מקבלים מצוות בית החולים שעושים מלאכתם במסירות נפש, דאגנו לעלות בסיעתא דשמיא חיוך על פני החולים הללו, כמו כן היינו באגף האונקולוגי ובמחלקות ילדים ושמחנו לראות את השמחה על פני הילדים החולים. בהזדמנות זו אני רוצה לברך את ארגון החסד "סעד ומרפא" והעומדים בראשה שעושים מלאכתם קודש, נחשפנו למקרים קשים וכואבים ואנו מקווים ומתפללים לרפואת החולים".