משרד הבריאות מפרסם נתונים מקיפים על כל מקצועות הרפואה בארץ

רופאים

בישראל היו 3.4 רופאים מועסקים ל-1,000 נפש בממוצע 2014-2014, דומה ל-3.2 ב-OECD.

בשנת 2014 הונפקו 1,184 רישיונות חדשים ברפואה- עלייה מ-721 בשנת 2010, 536 לבוגרי הארץ- עלייה מ-344 בשנת 2010 ו-437 לישראלים בוגרי חו"ל- עלייה מ-188 בשנת 2010.

שיעור הרופאים עד גיל 65 ירד ל-3.09 ל-1,000 נפש מ-3.25 בסוף 2010.

שיעור הרופאים המומחים עד גיל 65 ירד ל-1.71 ל-1,000 נפש בסוף 2014 מ-1.76 בסוף 2010.

מספר המתמחים במגמת עלייה- 1,188 התחילו התמחות ב-2014, עלייה מ-921 ב-2010.

קרא עוד:
[postim]

אחיות

שיעור האחיות המועסקות נמוך בישראל (4.9 ל-1,000 נפש) בהשוואה ל-9.8 ב-OECD. היחס מספר אחיות/רופאים בישראל היה 1.4, נמוך מ-3.0 ב-OECD.

בשנת 2014 נוספו 1,974 רישיונות חדשים, עלייה פי 2.1 משנת 2010.

שיעור האחיות עד גיל 65 יציב כמו ב-2013, 5.76 ל-1,000 נפש, ירידה מ-6.03 בשנת 2010.

אחוז בוגרות קורסים על בסיסיים עלה ל-43% מהמוסמכות עד גיל 65 מ-39% בשנת 2005.

רופאי שיניים

שיעור רופאי השיניים המועסקים בישראל (0.67 ל-1,000) דומה ל-OECD (0.66).

בשנת 2014 הונפקו 292 רישיונות חדשים ברפואת שיניים, 59 לבוגרי הארץ ו-181 לישראלים בוגרי חו"ל.

שיעור רופאי השיניים עד גיל 65 במגמת ירידה, 0.99 בהשוואה ל- 1.03 בשנת 2005, ירידה ב- 5%.

רוקחים

שיעור הרוקחים המועסקים בישראל (0.73 ל-1,000 נפש) נמוך מ-0.81 בממוצע ה-OECD.

בשנת 2014 הונפקו 433 רישיונות חדשים ברוקחות, 55% לישראלים בוגרי חו"ל ו-39% לבוגרי הארץ.

שיעור הרוקחים עד גיל 65 עלה ל-0.83 ל-1,000 נפש מ-0.66 בסוף 2005, עלייה ברבע.

פסיכולוגים

בשנים 2012-2014 היו בממוצע  8.2אלף פסיכולוגים מועסקים בשנה בשירותי הבריאות, 1.0 ל-1,000 נפש.

מספר הרישיונות עלה ל-526 בשנת 2014 בהשוואה לכ-300 בעשור הקודם, מרביתם הוכשרו בישראל.

שיעור הפסיכולוגים עד גיל 65 עלה ל-1.18 ל-1,000 נפש מ-0.98 בשנת 2005, עלייה בחמישית.

מקצועות עזר רפואיים

בעשור האחרון נרשמה מגמת עלייה בשיעור בעלי ההרשאה במרבית מקצועות העזר הרפואיים.

בשנת 2014, שיעור הרופאים, רופאי השיניים, טכנאי השיניים ועובדי מעבדה רפואית המשיך לרדת. שיעור האחיות התייצב בהשוואה לשנה שעברה לאחר ירידה בעשור הקודם, ומגמת העלייה המשיכה בשיעור הרוקחים, הפסיכולוגים, הפיזיותרפיסטים, המרפאים בעיסוק, קלינאי התקשורת, הדיאטנים, השינניות, האופטומטריסטים והגנטיקאים הקליניים.

רופאים: שיעור הרופאים המועסקים בישראל בממוצע השנים 2012-2014 היה 3.4 ל-1,000 נפש בהתאם לסקר כוח אדם של הלמ"ס, בהשוואה ל-3.2 ב-OECD. שיעור מסיימי בתי הספר לרפואה בארץ (5.1 ל-100,000 בשנת 2013) נמוך פי 2.2 בהשוואה ל-11.3 בממוצע ה-OECD.

(צילום אילוסטרציה: משה שי – פלאש 90)