"מצאנו את כל 44 הבד"צים שאי פעם פעלו בארץ, החליפו שם או הורידו פעילות, ובדקנו מי מהם עמותה או גוף פרטי. ל-26 גופים כאלו הועברה דרישה למי הם מעניקים השגחת כשרות – ונענינו על ידי כולם", סיפר נציג רשות המסים בדיון שהתקיים היום בוועדה לביקורת המדינה

כל גופי הכשרות הפרטיים הפעילים כיום בארץ, מסרו לאחרונה לרשות המסים דיווח פעילות מלא על המקומות המושגחים על ידיהם. רשות המסים תפעיל את יחידת המודיעין שלה כדי לוודא נתונים אלו. כך נחשף הבוקר בוועדה לביקורת המדינה, שדנה במיסוי מקובלים ובד"צים.

ראש רשות המיסים, משה אשר, אמר בדיון כי אדמו"רים, מקובלים, מוהלים ועורכי חופות, אינם שונים מכל בעל מקצוע החייב במס. "נתינת ברכה או ייעוץ, היא מתן שרות, ונתינת סכום בעבורה – חייבת במס. מתנה, הפטורה ממס, היא כזו שבעבורה לא ניתן דבר. תרומה למוסדות שהן עמותות הזכאות לאישור סעיף 46 הוא תקין לחלוטין – וכל ההתמקדות היא בכסף שמגיע לחשבון הבנק הפרטי של מעניק הברכה. גם מתן שרות שאין בצדו תעריף – חייב במס".

קרא עוד:
[postim]

רוני חכם, סמנכ"ל רשות המיסים סיפר: "מצאנו את כל 44 הבד"צים שאי פעם פעלו בארץ, החליפו שם או הורידו פעילות, ובדקנו מי מהם עמותה או גוף פרטי. ל-26 גופים כאלו הועברה דרישה למי הם מעניקים השגחת כשרות – ונענינו על ידי כולם. נפעיל את המודיעין שלנו כדי לבדוק את היקף הפעילות שלהם. יש בידינו נתונים מסמרי-שער על היקף השכר של חלק ממנהלי הבד"צים".

ח"כ אלעזר שטרן מיש עתיד ניאץ וגידף כדרכו: "חצרות האדמו"רים והמקובלים והבד"צים עושקים את המעמד הבינוני והנמוך ברמאות, כאילו הם יכולים לתת מערכת כשרות שהרבנות לא יכולה לתת. אני אסתפק בכשרות של הרבנות, ולפעמים גם זה לא", אמר הח"כ חובש הכיפה, אשר מחשיב עצמו אדם דתי.