המשרד להגנת הסביבה הגיש כתב אישום כנגד חברת 'גודפוסט', חברת 'ענבי הנגב המערבי' ומנהלן, בגין ניהול אתר קומפוסט בלתי חוקי. החברות ובעליהן הואשמו בעבירות של לכלוך והשלכת פסולת, ניהול עסק ללא רישיון וגרימת מפגעי ריח. פסק הדין הרשיע את הנאשמים והשית עליהם קנס בשווי כולל של כ-270,000 ש"ח

בית משפט השלום בבאר שבע גזר עונש קנס כבד על את חברת 'גודפוסט', חברת 'ענבי הנגב המערבי' ומנהלן, העוסקים בהפעלת אתר ליצור ושיווק קומפוסט בתחום שטחו החקלאי של קיבוץ נירים. פסק הדין ניתן בעקבות כתב אישום שהגיש המשרד להגנת הסביבה כנגד החברות ובעליהן בפברואר 2015.

במהלך סיור פיקוח שגרתי של המשטרה הירוקה ונציגי המשרד, נמצא כי החלה חריגה מגבולות האתר המוסדר לקומפוסט שהופעל על ידי הנאשמים, ללא רשיונות והיתרים הנדרשים, כך שבפועל נפתח אתר קומפוסט בלתי חוקי בסמוך לאתר המוסדר.

באתר הלא חוקי נמצאו כמויות גדולות של זבל בעלי חיים גולמי, תשטיפים על פני הקרקע, מפגעי ריח חריפים ומטרדי זבובים – כל זאת ללא התשתיות הסביבתיות הנדרשות על פי חוק.

קרא עוד:

[postim]

בעקבות הממצאים, המשרד הוציא מכתב התראה לחברות לפנות ולנקות את השטח, ואף זימן אותן ואת מנהלן לשימוע. לאחר שהשטח לא פונה, הגיש המשרד כתב אישום כנגד החברות ובעליהן, בגין לכלוך והשלכת פסולת ברשות הרבים, ניהול עסק ללא רישיון או היתר זמני, גרימת ריח חזק או בלתי סביר וגרימת מפגע.

בית המשפט הרשיע את הנאשמים וגזר על כל אחת מהחברות קנס בשווי 100,000 ₪, והתחייבות כספית על סך 200,000 ₪ להימנע מביצוע העבירות בגינן הם הורשעו למשך שלוש שנים. על מנהל החברות בית המשפט הטיל קנס בשווי 70,000 ₪, התחייבות כספית על סך 140,000 ₪ להימנע במשך שלוש שנים מביצוע העבירות בהן הורשע, ומאסר על תנאי בן 6 חודשים למשך שלוש שנים שלא יעבור על העבירות בהן הורשע.