ממשלת ישראל פרסמה היום את תכניות העבודה לשנת הכספים הבאה • התכנית כוללת את הפסקת אפליית בני המגזר החרדי והקמת עתודה לשילובם בעבודה במשרדי הממשלה השונים

ממשלת ישראל פרסמה לציבור את ספר תכניות העבודה השנתיות. הספר כולל את תכניות העבודה של משרדי הממשלה ויחידות הסמך, שכוללות מטרות ויעדי המשרדים והיחידות, הצגת המדדים המרכזיים לעבודתם ועיקרי התכנון לשנת 2016.

בתכניות העבודה מפורטים מדדים להערכת ההצלחה של כל תכנית: מדדי תפוקה (כמותיים) המשקפים את תוצרי הפעילות הממשלתית ומדדי תוצאה המגדירים את השינויים המצופים כתוצאה מפעילות הממשלה. ממשלת ישראל תפרסם בתום השנה את נתוני העמידה במדדים המרכזיים שקבעו משרדי הממשלה ויחידות הסמך.

בעת הצגת ספר התכניות ציין ראש הממשלה בנימין נתניהו כי קל יותר להתקדם כאשר אתה יודע לאן פניך מועדות והדרך הטובה ביותר לדעת את הכיוון היא בהצבת יעדים, כמותיים ככל שניתן. עוד הוסיף  נתניהו כי היעד הגדול של מדינת ישראל הוא בחיזוק עוצמתה.

מנכ"ל משרד רה"מ אלי גרונר הסביר כי בספר תכניות העבודה לשנת 2016 נרשמו יותר יעדים מדידים בהשוואה לפרסומים בשנים קודמות. עוד ציין מנכ"ל המשרד כי חשוב לזכור שאין זה דבר שלילי לא לעמוד בכל היעדים שהוצבו, מכיוון שאם כל משרדי הממשלה יעמדו בכל היעדים זאת אומרת שהם לא היו מספיק שאפתנים.

שרי הממשלה הגיבו אף הם בחיוב לרשימת היעדים. השר משה כחלון אמר כי פרסום הספר הוא מעשה אמיץ וחשוב, השרה גילה גמליאל הוסיפה כי היעדים צריכים להיות מול עיני השרים כל השנה ושר החינוך נפתלי בנט ציין לחיוב כי השנה היעדים הם על תפוקות ולא על תשומות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודה למנכ"ל משרדו ולראש אגף חברה וממשל על העבודה המאומצת מול המשרדים השונים.

בדיקה שערכנו בין דפי הספר עב הכרס שפורסם היום, מעלה כי ישנן גם תכניות למגזר החרדי, כמו הפסקת אפליית החרדים על ידי הקמת עתודה לשילוב חרדים בשירות המדינה. המשרד היחיד שהציב לו מטרה לגייס מידית חרדים לעבודה, הוא המשרד לביטחון פנים.

בהקדמת הספר ציין ראש הממשלה בנימין נתניהו כי: "אחד היסודות המרכזיים של השירות הציבורי הוא עקרון אחריות הדיווח לכלל האזרחים. משרתי הציבור ונבחריו נושאים באחריות מלאה לתחומי הפעולה שעליהם הופקדו על פי חוק, מטעם הציבור ולמענו."

מנכ"ל משרד ראש הממשלה אלי גרונר הדגיש בהקדמת הספר כי: "המיקוד ההולך וגובר של תכניות העבודה בתוצאות מדידות ושקופות לציבור מקרין על התרבות הארגונית המתפתחת בשירות המדינה ומשנה את נקודת האיזון בין ניהול תהליכים בדידים לבין הסתכלות רחבה על ההשפעות והמשמעויות של העשייה הממשלתית."