תלמידי כתה ח' של ת"ת "זכרון ישראל" שע"י מוסדות באבא סאלי בנתיבות ביקרו במעונו של האדמו"ר רבי ברוך אביחצירא שליט"א ובבתיהם של מרנן ורבנן גדולי הדור בעיר התורה והחסידות בבני ברק שהדריכו ובירכו אותם לפני המבחנים והמעבר לישיבות הקטנות • גדולי ישראל היו בהתפעמות מידיעתם של התלמידים ומשליטתם בחומר הנלמד • צילום יעקב כהן

תלמידי כתה ח' של ת"ת "זכרון ישראל" שע"י מוסדות "באבא סאלי" בנתיבות ביקרו במעונו של האדמו"ר רבי ברוך אביחצירא שליט"א ובבתיהם של מרנן ורבנן גדולי הדור בעיר התורה והחסידות בבני ברק שהדריכו ובירכו אותם לפני המבחנים והמעבר לישיבות הקטנות.

ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (22)

תלמידי כתה ח' של ת"ת זכרון ישראל שע"י מוסדות באבא סאלי בנתיבות הגיעו להתברך בתיהם של מרנן ורבנן גדולי ישראל בבני ברק. בתחילת הביקור הגיעו התלמידים כשהם מלווים ע"י מנהל הת"ת הרב ראובן פילו והר"מ הרב שמואל טליאס. תחילה הגיעו התלמידים לביתו של נשיא המוסדות האדמו"ר רבי ברוך אביחצירא שליט"א שבירך את התלמידים לקראת המבחנים לישיבות. האדמו"ר אף הרחיב בסיפורים על מור אביו הקוה"ט הבאבא סאלי זיע"א ועל התמדתו הגדולה בתורה.

לאחר מכן המשיכו הבחורים לעיר בני ברק ושם הגיעו לביתו של ראש ישיבת סלבודקה, הגאון הגדול רבי דב לנדא שליט"א שקיבלם במאור פנים. ראש הישיבה עמד על שיטת הלימוד הנהוגה בת"ת ואף הדגיש בפני הצוות החינוכי את ההקפדה שיש לתת ביחס לכל תלמיד ואת האבחנה הנדרשת מהר"מ להכיר ביכולותיו של כל תלמיד. ראש הישיבה גם חידד את החשיבות שיש בלהראות לתלמידים את נעימות התורה ולהתמקד ככל שניתן בפשטות הדברים. כאשר שוחח עם הבחורים, הדגיש ר"י סלבודקה את חשיבות לימוד התורה ואת ההנאה האמתית שיש כאשר אומרים סברה טובה וכאשר מכוונים לדעת ראשונים ואחרונים.

ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (2)

משם המשיכו הבחורים לבית מדרשו של ח"מ חכמי התורה, הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א שבחן את הבחורים בסוגיות אותן הם לומדים במסכת מכות. על פניו של הרב שליט"א היה ניתן לראות את קורת הרוח שיש לו מידיעותיהם המופלגות של תלמידי הת"ת ומההבנה שלהם בדברי הגמרא, רש"י והתוספות. הרב עודד את הבחורים ללמוד מתוך חשק רב ומתוך שמחה ואמר להם כי רק לימוד שכזה מביא לידי הצלחה. הרב אף סיפר לבחורים שראש ישיבת פוניבז' מרן הגראמ"מ שך זצ"ל תמיד היה אומר שהוא ראה אלפי תלמידים בחייו אבל רק מי שעמל ויגע בתורה הצליח ומי שסמך על הכישרונות שלו לא יצא ממנו כלום.

ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (16)בהמשך היום הגיעו הבחורים לביתו של הגאון הגדול, הדיין רבי שלמה בן שמעון שליט"א שבשיחה שמסר בפני הבחורים אמר כי תורה למדים מתוך רעב לתורה, בדיוק כמו שאדם מרגיש רעב לאוכל כך צריך להרגיש רעב לתורה. הרב פנה לבחורים ואמר להם "תנצלו את היותכם צעירים ותלמדו בחשק רב כי זה זמן שעובר ולא יחזור שוב וכי חבל על כל יום". הרב עודד את הבחורים להעלות על הכתב את מה שהם לומדים ואף ציין בפניהם שזו סגולה בדוקה לזכור את הלימוד.

ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (19)
לקראת סיום הביקור הגיעו הצוות החינוכי והבחורים למעונו של ראש ישיבת פוניבז' הגאון הגדול רבי דב פוברסקי שליט"א שהקדיש לבחורים דקות ארוכות בהכוונה ובהדרכה בלימוד ולאחר מכן אף הקדיש בנוסף זמן רב עבור הצוות החינוכי, בו הנחה אותם בדרכי הלימוד הרצויים. ראש הישיבה שליט"א אף עודד את הצוות ואת הבחורים להעדיף את הישיבות הקטנות הנמצאות במקום מגוריהם על פני אלו הנמצאות מחוץ לעיר ומצריכות שהייה בתנאי פנימייה מלאים. הבחורים עמדו מרותקים בזמן שראש הישיבה דיבר והרחיב על מה שראה בצעירותו, עת היה מקורב למרן החזו"א זצ"ל ועל פרקי ההדרכה שזכה לקבל ממנו.
הצוות החינוכי והתלמידים חזרו לנתיבות כשהם מלאים סיפוק וכשהם מפנימים את החוויה הרוחנית הגדושה לה זכו בראותם את גדולי ומאורי הדור ואת שקיעתם הרבה בעולמה של תורה תוך הסתפקות במועט.

ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (11)

כמו"כ ביקורו אצל ראש ישיבת פוניבז' מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א שחיזק ועודד את התלמידים לקראת היכנסם לישיבה קטנה. כמו כן בירך את צוות רבני הישיבה בהמשך הצלחה והעמדת תלמידים לתורה ויראה.

ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (7)

צפו בגלריה המלאה :

ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (1) ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (2) ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (3) ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (4) ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (5) ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (6) ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (7) ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (8) ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (9) ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (10) ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (11) ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (12) ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (13) ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (14) ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (15) ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (16) ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (17) ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (18) ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (19) ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (20) ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (21) ילדי מוסדות באבא סאלי אצל גדולי ישראל (22)