כ-18.5 מיליוני שקלים תשלם החברה, שחרגה מאמות המידה שנקבעו לה בהיתרי הזרמת השפכים, ואף לא טיפלה כראוי בתקלות שהתגלו במתקניה ולא נקטה בכל האמצעים למניעת זיהום מי הים.

המשרד להגנת הסביבה הודיע לחברת פז בתי זיקוק אשדוד על הכוונה להטיל עליה עיצום כספי בסך של 18,636,800 ₪ בשל הזרמת שפכים לים. החברה חרגה מאמות המידה שנקבעו לה בהיתרי הזרמת השפכים, ואף לא טיפלה כראוי בתקלות שהתגלו במתקניה ולא נקטה בכל האמצעים למניעת זיהום מי הים.

​במשרד להגנת הסביבה נוהלה בשלוש השנים האחרונות חקירה פלילית נגד חברת פז בתי זיקוק אשדוד ובעלי תפקידים בכירים בה, בגין עבירות על החוק ובמיוחד חריגות מהיתר הזרמת שפכים לים המצוי ברשותה. לאחרונה החליטו הגורמים המוסמכים במשרד למצות את ההליכים נגד החברה באמצעות הטלת עיצומים כספיים.

קרא עוד:

[postim]

על פי חומר הראיות שנאסף במהלך החקירה, החברה הזרימה שפכים החורגים מאמות המידה שנקבעו בהיתרים שניתנו לה. מחוות דעת מומחה של ד"ר דרור צוריאל, מרכז ניטור ומחקר ימי במשרד להגנת הסביבה, הזרמת השפכים החריגה משפיעה על המערכת האקולוגית של הים התיכון ועלולה להרעיל דגים.

בנוסף, החברה לא טיפלה כראוי בתקלות שהתגלו במתקניה ולא נקטה בכל האמצעים למניעת זיהום מי הים, לא עמדה בדרישות הניטור המקוון ולא דיווחה מידית על תקלה.